Sidor

lördag 3 maj 2014

Klar!

Nu har jag mailat in mina sista två kursuppgifter i min Lärarlyftskurs i slöjd. Det känns fantastiskt skönt! Att göra kursuppgifterna har i sig oftast varit väldigt roligt. Det har dock ofta varit svårt att få till tid till att göra dem. Andra jobbuppgifter har krävt sitt utrymme och tid studierna har många gånger fått armbåga sig fram till ett utrymme.

De här två sista workshopuppgifterna har handlat om metall och svep. Båda två områdena är väldigt intressanta. Båda kräver dock väldigt specifika material och verktyg/utrustning. En stor del av svårigheterna för mig att göra de här uppgifterna har bestått i att försöka få tag i material och verktyg/utrustning och, i de fall jag inte kunnat få tag i det, klura ut alternativa sätt att göra det på med enklare medel.

Jag har för avsikt att göra blogginlägg av mina inlämningsuppgifter här på bloggen inom kort. Här kommer ett litet smakprov.
Del av kursuppgift i Svep

1 kommentar: