Sidor

torsdag 22 september 2016

Talande slöjdföremål

När jag i starten av terminen berättade för min åk 3:or att vi skulle få de figurer de skapade på slöjden att verkligen prata trodde de inte riktigt på mig. Idag har de fått erfara att det fungerar.

Den här terminen lät jag eleverna använda sig av appen Chatter Pix istället för, som jag gjort tidigare, skriva budbärarens budskap i en pratbubbla. Vi har många elever som inte ännu kan så mycket svenska och för dem är det lättare att prata än att skriva och då passar den här lösningen bra. Det blir också väldigt roligt att få se och höra sig figur prata.

Här hittar du elevernas inspelningar.
Vilket är ditt favoritord?

I tisdags fick vi vårt Lästräd löv med elevernas favoritord. Aktiviteten var en del av vår skolas årliga Växthusets dag, en dag då eleverna går i faddergrupper och gör olika samarbetsövningar. Varje år brukar vi också ha en konstaktivitet som är kopplad till årets gemensamma tema. Årets tema är ord och då fick favoritord bli inspirationen till årets konstverk.

Det tog lite tid att såga ut alla löv, men aktiviteten blev lyckad.


söndag 11 september 2016

Slöjdlärarportalen

Den alldeles nyöppnade Slöjdlärarportalen är en digital plattform för slöjdlärare, lärarutbildare och forskare i hela landet. Webbplatsen har ambitionen är att fokusera på ämnesdidaktiska aspekter av slöjdämnet och slöjdundervisning, inklusive styrdokument, bedömning och betygssättning. Slöjdlärarportalen är ett forum där slöjdlärare dels kan ta del av aktuell forskning, dels av aktuell information från t ex Skolverket. I webbplatsens olika forum ges möjligheter till diskussioner. På sajten ska man också kunna hitta information om kompetensutveckling och aktuella konferenser med mera.

Slöjdlärarportalen ett välkommet initiativ av av slöjdlärarutbildningen vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Göteborgs universitet som i nuläget driver och administrerar sidan.


Handmade Issues 2016

Förra året tittade jag på inspelningarna från Handmade Issues i efterhand och blev väldigt inspirerad både av innehållet och inspirerad till att försöka få möjligheten att delta i evenemanget nästa tillfälle. I onsdags var årets upplaga av Handmade Issues och jag hade möjlighet att delta.

En styrka med Hemslöjdens Handmade Issues är att de inbjudna gästtalarna kommer från olika bakgrunder.  Mosaiken av talare ger olika synvinklar på temat kreativitet och handgjort skapande. För mig som rör mig i skolslöjdsammanhang känns det uppfräschande och spännande. Jag kan få nya aspekter på teman jag arbetar med varje dag.

Jenny Jägerfeld, legitimerad psykolog och författare till romanerna Hål i huvudet, Jag är ju så jävla easy going och Här ligger jag och blöder, pratade om begreppet flow och vad det tillståndet gör med oss människor. Att arbeta med händerna hjälper människor att minska ångest, depression, kronisk smärta och stress hävdade Jenny och hänvisade till forskning som jag tyvärr nu i skrivandets stund inte har källa till.
Skapande minskar också det kognitiva åldrandet genom att nya kopplingar i hjärnan uppstår när vi skapar. Man har sett att det är många delar av hjärnan som är aktiva samtidigt när man skapar, till exempel arbetsminnet (hålla de olika stegen i skapandeprocessen i huvudet), materialkunskap (vilka material ska jag välja, vilka egenskaper passar...), visuospatialt tänkande, det vill säga förmågan att tänka tredimentionellt, tänka objektet från olika håll (så att man inte stickar två högerärmar) med mera.
Slöjdande ökar också tilltron till ens förmåga att klara av saker, ens selfefficacy. Det mest spännande med det här är att forskning (har tyvärr ingen referens att bjuda på, kanske kan kompletteras) visar att selfafficacyn även sprids till helt andra arbetsområden. Det vill säga om vi skapar något vi är nöjda med i slöjden kan vår tilltro till vår förmåga öka även i matematikundervisningen.Annika Ekdahl, textilkonstnär och just nu gästprofessor på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, pratade om sitt konstnärskap, om skapande processer och kreativitet. Annika väver gobelänger; stora dekorativa, färgstarka och berättande bilder i väv. Annika har en masterexamen i textilkonst från Högskolan för design och konsthantverk (HDK), där hon tidigare har varit adjungerad professor.
Annika pratade om X-faktorn; begränsningarna som skapar nya möjligheter och det får mig att tänka på pod-avsnittet med Cilla Ramneck som jag tipsade om tidigare. Även hon talar om begränsningar som katalysator för kreativitet. Annika kallade det poetiskt för att ge sig ut på en idéresa och gå lite vilse.

Årets Handmade Issues bjöd också på livespinning på scen och i foajén. Upplandsmuseets länshemslöjdskonsulent Annkristin Hult talade om superfibern ull som går att använda på många sätt i många olika sammanhang. Vi deltagare fick var sin påse med ullprover och Annkristin guidade oss i de olika sorternas unika egenskaper.

Efter en paus delades Barbro Wingstrands stipendium ut, ett stipendie som delas ut till slöjdare, hantverkare och konsthantverkare som ägnat mycket tid och möda åt det immateriella kulturarvet och som sprider kunskap om gamla hantverkstekniker. Årets pristagare är garvaren och läderslöjdaren Lotta Rahme. Lotta arbetar bland annat med fiskskinn och har sin verkstad i Sigtuna.

Evenemanget avslutades med ett panelsamtal om kreativitet och skapande.

Förhoppningsvis kommer jag kunna återkomma med inlägg med filmerna från Handmade Issuses.

Anslagsvinkeln

Att dra en 90° linje är grundläggande för precisionsarbete i slöjd, men att bemästra verktyget anslagsvinkel är inte helt lätt för barnhänder. Det krävs övning. I veckan har mina femmor fått öva på hur man använder verktyget anslagsvinkel.

Jag brukar inte ha speciella övningsmoment separerade från det faktiska slöjdprojektet eleverna håller på med. Jag har tänkt att det är genom slöjdprojekten eleverna lär sig de olika teknikerna och verktygen. Det jag märkt är dock att flera elever missar viktiga moment i teknikerna. Det går ibland att "slarva sig igenom" momenten i arbetsområdena och om det sker missar de eleverna viktiga lärmoment. 

Jag ska testa nu med att öva vissa moment separat. En fördel med det här är att eleverna får fler tillfällen att öva. Vissa tekniker behöver man få möjlighet att öva flera gånger om för att det ska sitta. Att vänta till nästa tillfälle dyker upp i ett slöjdprojekt kanske ett halvår fram fungerar inte.Nu när jag skriver det känns det så självklart. Självklart behöver eleven få öva sig om och om igen och repetera om och om igen tills momentet sitter. 


Eleverna fortsatte sedan med sin idéutveckling och en del kunde börja göra mall eller ritning beroende på vilken design de valt.

Öva på slöjdspecifika ord

Fyrorna täljer. Ett av målen för arbetsområdet är att kunna minst fyra av orden för knivens olika delar. Vi har haft genomgång av orden, vi har övat i grupp och på veckans lektion fick eleverna öva två och två.

Här är "Greenman som övar":

söndag 4 september 2016

Att hålla fast vid en inspiration

Prickar har varit den japanska konstnärinnan Yoyoi Kusamas inspiraion genom hennes konstnärskap. På olika sätt har hon undersökt motivet. Hon har målat det på dukar, på kroppar, på skulpturer, hon har sytt objekt och hon har designat kläder. Alltid dessa prickar. Ett ständigt enträget undersökande.

I filmklippet nedan kan du lära dig mer om vem Kusama är. I en vecka till kan du ta del av den fantastiska utställningen på Moderna museet i Stockholm.

Konstverken Blå prickar och Röda ränder från 1965 skulle absolut gå att göra en replik eller
en parafras av tillsammans med elever inom slöjden.
Flera av verken i utställningen är installationer.
Utställningen fortsätter utomhus.
Utställningen smittade av sig på vadragsföremål när jag kom hem...

lördag 3 september 2016

Analogt och digitalt

Jag gillar att blanda analogt och digitalt. Slöjdämnet är perfekt för det. Handens skapande kan synliggöras, inspireras och förstärkas med hjälp av digitala verktyg. Vad digitala verktyg inom skola innebär är komplext att svara på. Digitala inslag i undervisningen kan innebära väldigt många olika saker. Här är några exempel:

Elevbloggen som en arena
En webbplats, en blogg kan användas för att synliggöra vad vi gör i våra slöjdsalar. Det här är viktigt för vårt ämne vars existensberättigande många gånger på sistone varit ifrågasatt. Om vi med hjälp av det digitala verktyg som bloggen är öppnar dörren till våra slöjdsalar och visar hur vi arbetar så kommer vi att få en större förståelse för ämnet.
Här är ett exempel på hur vi enkelt synliggör genom bilder.

Elevbloggen kan också användas som verktyg i undervisningen. På bloggen kan vi till exempel lägga upp instruktionsfilmer som kan hjälpa eleven vidare i arbetet. Filmen kan eleven se när hen har behov och eleven har alltid första parkett, kan alltid pausa, spela tillbaka och se moment om och om igen om hen behöver. De egenskaperna är det svårt att överträffa som slöjdlärare när man har en full grupp elever.
Här är ett exempel på en instruktionsfilm som vi använder regelbundet.

Bloggen kan vara ett verktyg mellan undervisningen. Sådant vi har på vår slöjdblogg kan eleverna lätt komma åt mellan lektionerna. En elev kan förbereda ett moment genom att titta på en film eller öva på de slöjdspecifika ord som hör till arbetsområdet.
Här är exempel på digitala ordkort som eleverna kan använda för att träna på slöjdspecifika ord. Ordkorten har vi även i analog form i slöjdsalen.
Vi har även slöjdspel som elever skapat i verktyget TinyTap.


Eleven som producent, ett språkutvecklande arbetssätt
Film utvecklar språk och tekniker. När jag skapade egna instruktionsfilmer upptäckte jag att jag själv lärde mig mycket. Jag utmanades att använda korrekta ord och begrepp och jag utmanades att tänka igenom momenten i tekniken jag skulle lära ut extra noga. Om det utvecklade mig skulle det även utveckla eleverna, tänkte jag och jag har därför låtit elever skapa filmer för olika tekniker.
Här är ett exempel på en instruktionsfilm som mina elever gjort.

Som jag nämnt ovan så har mina elever även skapat slöjdspel i verktyget TinyTap. Skapandet av spelen ger eleverna möjlighet att repetera ord på verktyg som de tidigare arbetat med analogt. Med spelens hjälp befästs orden och det ger eleverna en bättre grund för att kunna beskriva och resonera kring slöjdobjekt.

Spelen och filmerna har en mottagare. När eleverna skapar blir lärandet på riktigt. Instruktionen behöver bli tydlig för att mottagaren ska förstå. På köpet får vi fina tillfällen till repetition och lustfullt lärande.
Här är några elever som använder verktyget ChatterPix för att
skapa verktyg som pratar och presenterar sig själva.
Här kan du läsa lite om hur vi gjorde och se hur det blev.


Pedagogisk reflektion på pedagogbloggar
Jag pedagogbloggar för att få utrymme för reflektion. Reflektion är en förutsättning för utveckling tror jag. Vi lärare behöver tid att stanna till, tänka igenom vad vi gjort och sätta ord på det. Det är när vi delar som det händer något. I skrivandet utmanas jag att sätta ord på det jag gör och göra det tydligt. När jag gör det kan jag lättare se vad mitt nästa utvecklingssteg kan vara.

Det digitala verktyg som bloggen är ger mig möjlighet att dela mina tankar med andra. Precis som elevbloggandet öppnar dörren till slöjdsalen öppnar pedagogbloggandet för kollegialt lärande och en utveckling av ämnet. Jag bloggar mest för min egen skull, men även för att jag vill bidra till den fantastiska dela-kulturen på nätet som har gett mig så mycket.


Kollegialt lärande och delakultur i Facebookgrupper
Som slöjdlärare är man ofta ganska ensam på skolan. Vi har oftast inte så många slöjdkollegor och har vi otur så arbetar vi inte ens samma dagar som våra kollegor. Det är kanske en av anledningarna till att Facebookgruppen Nationellt resurscentrum för slöjd är så aktiv. I gruppen är det högt i tak för frågor, tips och diskussioner. Det är som ett stort arbetsrum för slöjdlärare där vi alltid kan möta kollegor som kan hjälpa och uppmuntra.


Inspiration och struktur genom Pinterest
Jag hämtar mycket av min inspiration från länkar jag hittar via Pinterest. Pinterest ger dig möjlighet att enkelt spara länkar på olika digitala anslagstavlor. Användarvänligheten i verktyget gör det lätt för mig att strukturera min inspiration och gör det också möjligt för mig att hitta och dela inspiration utanför mina vanliga kanaler.
Jag har flera slöjdrelaterade anslagstavlor på Pinterest, till exempel Slöjdlänkar, Textilslöjd och Tälja.


Digitala verktyg har en naturlig roll i våra slöjdsalar och det finns oändligt många möjligheter att använda dem.

fredag 2 september 2016

En slöjduppgift som rymmer mycket

Treorna får köra samma uppgift som jag nu kört i flera år. Jag gillar faktiskt uppgiften mer och mer. Den är en perfekt introuppgift och rymmer många bra startmoment. Jag har tidigare skrivit om uppgiftens fantasiträningskvaliteter och jag har skrivit om uppgiftens möjligheter att prata om slöjd och budskap.

Uppgiften rymmer även att eleverna får bekanta sig med begreppet trä. De får genom egen erfarenhet möta att det finns olika slags trä som beter sig på olika sätt. de får upptäcka att ibland är det hårt och ibland är det mjukt, ibland spricker det och ibland går det hur bra som helst. Jag uppmanar eleverna att vara nyfikna och fundera, reflektera över hur det kan komma sig att det blir som det blir. Det här blir möjligt eftersom budbärarna får se ut egentligen hur som helst. Det gör ingenting alls om det spricker eller om spiken blir sned. Det är istället väldigt bra att det händer för då får vi tillfälle att reflektera och lära.

Vi brukar prata om det här med träets egenskaper när vi har vår slutsamling. Här är ett exempel från 2013 och här är min reflektion kring det.

Uppgiften ger dessutom möjlighet att öva på eget driv, egen problemlösning, förmågan att hjälpa varandra och samarbeta. Och sedan får vi inte glömma miljöaspekten. Vårt material är ju spillvirke.

Nederst till höger: det här arbetsområdets startpärla träs på.
I den här slöjduppgiften är det bra om det spricker.Lampettskisser

I veckan har vi startat flera av de lite större slöjdprojekten i grupperna. Mina femmor gör även i år lampetter. Vi börjar med idéutvecklingsprocessen.

Startpärlan till slöjdbandet för det här projektet är en minilampett :)

Hur vet man när man slipat klart?

"Är det klart?"
Det är en vanlig fråga i många av våra slöjdsalar. Vi vill att eleverna ska lära sig avgöra det själva, eller hur? Jag uppmanar treorna att se och känna för att själva kunna svara på sin fråga. Vetskapen sitter i handen och i ögat.


Den här GIF-bilden har jag skapat med MakeAGIF.com.

Nyckelbrickor till en skatt

I veckan har jag gjort skureut på nyckelbríckor till låsen på vår Ordskattkista. Jag vet, det är överambitiöst, och visst kan man tycka att jag skulle ha prioriterat annat som behövde göras, men jag tycker att det här med karvsnitt och täljning är så kul och det var en nyttig avkoppling i en annars väldigt hektisk vecka.


Ur sälg, del 2

Mitt Ur sälg-projekt hjälper mig att ta tid till eget slöjdande så här i terminstartsstressen. Jag har hunnit med att slöjda tre krokar. De klykorna räddade jag med mig i sista minuten innan vi skulle åka hem ifrån stugan. Jag hade först kastat bort dem in i ett snår. Hur kul kan det vara med krokar egentligen, minns jag att jag tänkte, men tog med dem i alla fall. Nu tänker jag att det kan bli hur kul som helst med täljda krokar. Speciellt nöjd är jag med min blixtkrok. De ska få färg också.


Alla klykor lämpar sig inte till krokar. Vad kan det bli av den här? Kanske en stekspade tänkte jag. Skaftet ska få ett handtag. Jag lät bladet torka med en kokt potatis på så att det inte skulle spricka. Det sprack inte, men jag glömde potatisen på för länge och det var mindre lyckat. Det hann bli lite ruttet som jag fick skära bort.

Här är alla krympburkarna. De ska få "skureut", färg och kanske också lock. Tyvärr har jag inte ämne från sälgen så att det räcker till lock. Om det ska bli lock kommer jag att behöva frångå min projektregel att bara använda material från sälgen jag tog ner... och det skulle ju kännas lite trist. Det känns samtidigt lite trist att burkarna inte får lock... Vi får se vad jag landar i...

En liten sked har också täljts klar. Som vanligt blir min katt Zingo väldigt intresserad när saker ska fotas.