Sidor

lördag 3 september 2016

Analogt och digitalt

Jag gillar att blanda analogt och digitalt. Slöjdämnet är perfekt för det. Handens skapande kan synliggöras, inspireras och förstärkas med hjälp av digitala verktyg. Vad digitala verktyg inom skola innebär är komplext att svara på. Digitala inslag i undervisningen kan innebära väldigt många olika saker. Här är några exempel:

Elevbloggen som en arena
En webbplats, en blogg kan användas för att synliggöra vad vi gör i våra slöjdsalar. Det här är viktigt för vårt ämne vars existensberättigande många gånger på sistone varit ifrågasatt. Om vi med hjälp av det digitala verktyg som bloggen är öppnar dörren till våra slöjdsalar och visar hur vi arbetar så kommer vi att få en större förståelse för ämnet.
Här är ett exempel på hur vi enkelt synliggör genom bilder.

Elevbloggen kan också användas som verktyg i undervisningen. På bloggen kan vi till exempel lägga upp instruktionsfilmer som kan hjälpa eleven vidare i arbetet. Filmen kan eleven se när hen har behov och eleven har alltid första parkett, kan alltid pausa, spela tillbaka och se moment om och om igen om hen behöver. De egenskaperna är det svårt att överträffa som slöjdlärare när man har en full grupp elever.
Här är ett exempel på en instruktionsfilm som vi använder regelbundet.

Bloggen kan vara ett verktyg mellan undervisningen. Sådant vi har på vår slöjdblogg kan eleverna lätt komma åt mellan lektionerna. En elev kan förbereda ett moment genom att titta på en film eller öva på de slöjdspecifika ord som hör till arbetsområdet.
Här är exempel på digitala ordkort som eleverna kan använda för att träna på slöjdspecifika ord. Ordkorten har vi även i analog form i slöjdsalen.
Vi har även slöjdspel som elever skapat i verktyget TinyTap.


Eleven som producent, ett språkutvecklande arbetssätt
Film utvecklar språk och tekniker. När jag skapade egna instruktionsfilmer upptäckte jag att jag själv lärde mig mycket. Jag utmanades att använda korrekta ord och begrepp och jag utmanades att tänka igenom momenten i tekniken jag skulle lära ut extra noga. Om det utvecklade mig skulle det även utveckla eleverna, tänkte jag och jag har därför låtit elever skapa filmer för olika tekniker.
Här är ett exempel på en instruktionsfilm som mina elever gjort.

Som jag nämnt ovan så har mina elever även skapat slöjdspel i verktyget TinyTap. Skapandet av spelen ger eleverna möjlighet att repetera ord på verktyg som de tidigare arbetat med analogt. Med spelens hjälp befästs orden och det ger eleverna en bättre grund för att kunna beskriva och resonera kring slöjdobjekt.

Spelen och filmerna har en mottagare. När eleverna skapar blir lärandet på riktigt. Instruktionen behöver bli tydlig för att mottagaren ska förstå. På köpet får vi fina tillfällen till repetition och lustfullt lärande.
Här är några elever som använder verktyget ChatterPix för att
skapa verktyg som pratar och presenterar sig själva.
Här kan du läsa lite om hur vi gjorde och se hur det blev.


Pedagogisk reflektion på pedagogbloggar
Jag pedagogbloggar för att få utrymme för reflektion. Reflektion är en förutsättning för utveckling tror jag. Vi lärare behöver tid att stanna till, tänka igenom vad vi gjort och sätta ord på det. Det är när vi delar som det händer något. I skrivandet utmanas jag att sätta ord på det jag gör och göra det tydligt. När jag gör det kan jag lättare se vad mitt nästa utvecklingssteg kan vara.

Det digitala verktyg som bloggen är ger mig möjlighet att dela mina tankar med andra. Precis som elevbloggandet öppnar dörren till slöjdsalen öppnar pedagogbloggandet för kollegialt lärande och en utveckling av ämnet. Jag bloggar mest för min egen skull, men även för att jag vill bidra till den fantastiska dela-kulturen på nätet som har gett mig så mycket.


Kollegialt lärande och delakultur i Facebookgrupper
Som slöjdlärare är man ofta ganska ensam på skolan. Vi har oftast inte så många slöjdkollegor och har vi otur så arbetar vi inte ens samma dagar som våra kollegor. Det är kanske en av anledningarna till att Facebookgruppen Nationellt resurscentrum för slöjd är så aktiv. I gruppen är det högt i tak för frågor, tips och diskussioner. Det är som ett stort arbetsrum för slöjdlärare där vi alltid kan möta kollegor som kan hjälpa och uppmuntra.


Inspiration och struktur genom Pinterest
Jag hämtar mycket av min inspiration från länkar jag hittar via Pinterest. Pinterest ger dig möjlighet att enkelt spara länkar på olika digitala anslagstavlor. Användarvänligheten i verktyget gör det lätt för mig att strukturera min inspiration och gör det också möjligt för mig att hitta och dela inspiration utanför mina vanliga kanaler.
Jag har flera slöjdrelaterade anslagstavlor på Pinterest, till exempel Slöjdlänkar, Textilslöjd och Tälja.


Digitala verktyg har en naturlig roll i våra slöjdsalar och det finns oändligt många möjligheter att använda dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar