Sidor

onsdag 26 juni 2019

Uttryck som didaktiska verktyg

Nu är jag klar med min magisteruppsats i didaktik Uttryck som didaktiska verktyg: undervisningsdesign kring tolkning av uttryck. Jag har intervjuat pedagoger som har väletablerade metoder för att arbeta med uttryck som didaktiska verktyg i undervisningens. Oberoende av varandra fanns hos pedagogerna gemensamma drag för det upplägg av undervisningen och det förhållningssätt som låg bakom de val de gjorde. Läs gärna och återkoppla mer än gärna med tankar från läsningen!

En av bilderna från uppsatsen. Den här illustrerar Deweys tankar om reflektion.