Sidor

onsdag 30 september 2015

Pröva och ompröva på arabiska

Nu finns UR:s film Pröva och ompröva även på arabiska.Här finns filmen på svenska.

söndag 27 september 2015

Problemlösning med spagettimått

Om man sågar lite vobbligt och man sedan är noga med att slipa sina kanter kan den utsågade biten visa sig bli mindre än man tänkt när man slipat färdigt. Det här har några av mina årskurs 5 elever fått erfara i arbetsområdet spagettimått. Det blir en bra övning i problemlösning.
Ovan: Det glassformade träämnet är mindre än mallen när slipningen är klar. Den här eleven
löste det problemet genom att möblera om hålen.
Nedan: Centrumhålen hamnade inte riktigt rätt då mallen var större än det färdigslipade morotsformade träämnet.
Eleven löste det genom att lägga hålen lite mer zick-zack.
Ovan: Den elev som just borrat klart hjälper nästkommande elev att komma igång.

Slöjd + demokrati = sant!

Treorna börjar nu vara klara med sina budbärare med viktiga budskap (läs mer om uppgiften här) och vi har också hunnit med ett roligt mini-arbetsområde där treorna fått verktyg och annat i slöjdsalen att prata (jag skriver mer om det i inlägget Världens första talande säkerhetstejp har tiara). 

Några elever fick använda sig av hårtork för att hinna få sin färg torr så att ögonen på budbäraren kunde monteras på. Ögonen gör vi genom små runda klisterlappar som eleverna får rita pupiller på. Jag brukar ge modell för några olika varianter av pupiller för att öppna upp för olika möjligheter och ge de elever som känner sig osäkra något att ta stöd i.

Vi har fått ett gäng helt magiska budbärare med fantastiska budskap som eleverna tycker är viktiga. Elevernas röster tar hjälp av våra slöjdbudbärare för att höras. Jag har skapat en affisch med budbärarna som vi ska försöka sprida för att dels göra elevernas röster hörda och för att synliggöra slöjden. Slöjd + demokrati = sant!

Eleverna skriver viktiga budskap till sina budbärare. Vi fotar budbärare med pratbubbla och publicerar på
vår slöjdblogg Slöjdsalarna på Växthuset.
Eleverna har nu också målat sin startpärla för arbetsområdet Budbärare på slöjdbandet.
Nästa vecka ska vi ha pärlutdelning.

Här är affischen. Hjälp gärna till att sprida den i sociala medier eller skriv ut den och sätt upp den i er slöjdsal! Här finns den nedladdningsbar som pdf.


Världens första talande säkerhetstejp har tiara

Jag har utmanat mig själv det här läsåret med att låta varje årskurs göra någon form av digital uppgift i slöjden. Fyrorna har fått skapa digitala quiz med den fantastiska appen Tiny Tap (läs mer här) och femmorna har skapat iMovie-trailers (se här).

Treorna har fått göra så att verktyg och annat i slöjdsalen pratar med hjälp av den roliga appen ChatterPix. Appen är så enkel och självinstruerande att det räcker med att jag visar hur man gör vid sartsamlingen för att eleverna sedan ska klara att skapa inspelningar själva.

Eleverna fick i grupper om två dra en lapp med ord för olika verktyg eller föremål vi arbetet med det senaste arbetsområdet. I appen ChatterPix tar man ett foto, markerar var man vill att munnen ska vara och sedan pratar man in vad det man fotat ska säga. Man kan därefter pimpa med lite stickers i form av munnar, ögon med mera.

Övningen gick fort att genomföra för eleverna, mellan 5-15 minuter. Övningen var ett bra tillfälle för eleverna att repetera de slöjdbegrepp vi arbetat med och befästa ord och rutiner de mött. Klippen de skapat lockar till att tittas på om och om igen och därmed blir det en lustfull repetition som ger bra grund för fortsatt lärande i slöjden.

Elevernas talande verktyg hittar ni på vår slöjdblogg under fliken Slöjdord > Verktyg som pratar.


Brädvägg

Med hjälp av en bordsduk från IKEA har vi fått en ny fin brädvägg utanför våra slöjdsalar.

söndag 20 september 2015

Quiz som utvecklar slöjdordförrådet

I vecka fick mina fyror skapa spel med hjälp av appen TinyTap. Appen är ett supersmidigt verktyg för att snabbt och enkelt skapa spel som sedan går att länka till eller bädda in på en blogg.

Jag visade lite hastigt hur appen fungerade och sedan kunde eleverna i grupper skapa var sitt ordspel. De fick fem slöjdord av mig, fick hämta verktygen + två extra "lur-verktyg" (för att göra spelet lite svårare). De fotade av alla verktygen och skapade frågor genom att spela in sina röster. Eleverna tyckte att det var superkul.

Jag tyckte att jag valt väldigt enkla ord, till exempel ord som eleverna jobbat med i årskurs 3 såsom hammare, spik och hovtång. Men det visade sig att den här ordrepetitionen var väldigt nödvändig. Många av eleverna var osäkra på vad som var vad och skapandet av spelen samt spelandet som sen följer blir en väldigt bra övning.

Spelen har vi lagt på vår slöjdblogg Slöjdsalarna. Klicka på SLÖJDSPEL.


lördag 12 september 2015

En slöjduppgift som stretchar fantasin

Treornas första riktiga slöjduppgift "Budbärare" är att skapa en figur - en budbärare - av spillvirkesbitar. Övningen rymmer många bra bitar. Eleverna får lådor med spillvirkesbitar av olika träslag och olika former. De får i uppgift att skapa en figur, en budbärare, och sammanfoga bitarna genom att spika.

Jag går igenom hur man spikar och hur man drar ut en krokig spik, men det är inte att övningen ger en bra introduktion till verktyg och tekniker eller att eleven får bekanta sig med olika typer av trä som är det bästa med uppgiften. Nej, det bästa, tycker jag, är att eleverna i den här uppgiften utmanas att tänja på, stretcha och utveckla sin fantasi. De utmanas se möjligheter och tänka i nya banor. Det är nyttiga egenskaper i slöjden och i livet.

I uppgiften får eleverna bara använda de bitar som finns i lådorna. De får inte såga eller på annat sätt kapa eller forma bitarna. Jag startar eleverna genom att slumpvis ta några bitar och visar hur de kan sättas ihop till en fågel, en giraff eller vad som helst. De flesta elever är med redan här och hittar genast bitar som kan sättas ihop till fantasifulla figurer. Andra har svårare. Speciellt de som redan har en tydlig bild i huvudet av hur deras budbärare ska se ut har svårt. De hittar inte rätt bit. Biten är för lång och får jag inte såga undrar eleven. Nej, säger jag, du får hitta en annan bit eller tänka om.

Och det är just det där med att kunna tänka om som blir en nyttig utmaning och övning för de här barnen. Det tvingas tänka nytt, släppa sin gamla tanke och öppna upp för andra möjligheter. Alla elever klarar att hitta bitar som blir en rolig figur. Alla blir nöjda till slut, de stretchar sin fantasi och utvecklar sin kreativa förmåga.

Det här läsåret provar jag ett nytt sätt att synliggöra målen och jag testar det på mina årskurs 3-grupper. Varje delmål i mina slöjduppgifter får symboliseras av en pärla. Jag beskriver det lite närmare i ett tidigare blogginlägg. När ett nytt arbetsområde startar får eleven en startpärla som symboliserar arbetsområdet. I slöjduppgiften Budbärare är startpärlan en plywood-bit. Eleverna får den här startpärlan träfärgad, men kommer i slutat av arbetsområdet att måla biten och sätta ögon på den så att den ser ut som en liten variant av elevens färdiga spillvirkes-budbärare.


Spagettimått ger övning

Slöjduppgiften med att göra spagettimått fungerar bra. Eleverna är engagerade i sin design och de får förhålla sig till design och funktion på ett bra sätt. Designformen och hålen behöver samspela. Hålen måste rymmas inom formen vilket gör att eleverna tvingas till att vara noga och exakta när de använder sina mallar, markerar och sågar ut sin form.

Uppgiften är också ett bra repetitionstillfälle. Jag introducerade pelarborren för eleverna i årskurs 4 med slöjduppgiften tre-i-rad. I den uppgiften borrade de bara med en borrdimension och även om jag uppmanade dem att ta ur borren och ändra reglaget inför varje ny borrare i kön för att alla skulle få öva på de momenten så vet jag att det inte alltid blev gjort. Kön var lång och eleverna var ivriga att snabbt komma igång med att borra och jag hade inte möjlighet att alltid finnas där och checka.

I spagettimått-uppgiften behöver eleverna byta borr fyra gånger och kolla av reglaget varje gång. Det blir en bra övning så att de kan känna sig tryggare med borrmaskinen och det är samtidigt lite nytt eftersom vi borrar större hål och övar på att vända och möta upp så att hålet ska bli snyggt från båda håll.

Det kommer att ta lite tid innan alla hinner borra, men det som är bra är att de som väntar på sin tur kan såga, slipa och putsa på de yttre kanterna.