Sidor

lördag 12 september 2015

En slöjduppgift som stretchar fantasin

Treornas första riktiga slöjduppgift "Budbärare" är att skapa en figur - en budbärare - av spillvirkesbitar. Övningen rymmer många bra bitar. Eleverna får lådor med spillvirkesbitar av olika träslag och olika former. De får i uppgift att skapa en figur, en budbärare, och sammanfoga bitarna genom att spika.

Jag går igenom hur man spikar och hur man drar ut en krokig spik, men det är inte att övningen ger en bra introduktion till verktyg och tekniker eller att eleven får bekanta sig med olika typer av trä som är det bästa med uppgiften. Nej, det bästa, tycker jag, är att eleverna i den här uppgiften utmanas att tänja på, stretcha och utveckla sin fantasi. De utmanas se möjligheter och tänka i nya banor. Det är nyttiga egenskaper i slöjden och i livet.

I uppgiften får eleverna bara använda de bitar som finns i lådorna. De får inte såga eller på annat sätt kapa eller forma bitarna. Jag startar eleverna genom att slumpvis ta några bitar och visar hur de kan sättas ihop till en fågel, en giraff eller vad som helst. De flesta elever är med redan här och hittar genast bitar som kan sättas ihop till fantasifulla figurer. Andra har svårare. Speciellt de som redan har en tydlig bild i huvudet av hur deras budbärare ska se ut har svårt. De hittar inte rätt bit. Biten är för lång och får jag inte såga undrar eleven. Nej, säger jag, du får hitta en annan bit eller tänka om.

Och det är just det där med att kunna tänka om som blir en nyttig utmaning och övning för de här barnen. Det tvingas tänka nytt, släppa sin gamla tanke och öppna upp för andra möjligheter. Alla elever klarar att hitta bitar som blir en rolig figur. Alla blir nöjda till slut, de stretchar sin fantasi och utvecklar sin kreativa förmåga.

Det här läsåret provar jag ett nytt sätt att synliggöra målen och jag testar det på mina årskurs 3-grupper. Varje delmål i mina slöjduppgifter får symboliseras av en pärla. Jag beskriver det lite närmare i ett tidigare blogginlägg. När ett nytt arbetsområde startar får eleven en startpärla som symboliserar arbetsområdet. I slöjduppgiften Budbärare är startpärlan en plywood-bit. Eleverna får den här startpärlan träfärgad, men kommer i slutat av arbetsområdet att måla biten och sätta ögon på den så att den ser ut som en liten variant av elevens färdiga spillvirkes-budbärare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar