Sidor

lördag 6 juni 2015

Ökad kompetens

Jag har under det här läsåret varit studiecirkelledare för en grupp slöjdlärare som genomfört Skolverkets kompetensutveckling i slöjd. Vi har träffats sex tillfällen och haft "läxa" mellan våra träffar. Studiematerialet är uppbyggt av PowerPoint-presentationer med text, bild och någon film uppdelat på sex teman.
Vi har turats om att läsa texten i presentationen och vi har, när vi känner att det passar oss, stannat upp för att diskutera. Mycket av innehållet var sådant som vi redan känner till, men det var bra att studiematerialet förtydligade vissa delar, gav oss exempel och gav oss tillfälle att samtala tillsammans med andra slöjdkollegor. I något tema var det rena upprepningar i materialet (det måste vara någon miss), vissa delar, som vi tyckte att vi redan kände till, snabbade vi förbi för att få mer tid att diskutera bitar vi tyckte var svåra.
Vi har startat varje träff med att prata om "läxan" som vi gjort mellan träffarna och sedan har vi tagit itu med ett nytt tema. Träffen har avslutats med att vi sätter oss in i den nya läxan.

Träffarna har vi turats om att ha i våra olika slöjdsalar. Bara den biten har varit väldigt givande. Det är inspirerande och utvecklande att besöka varandras salar, ta del av en kollegas arbetsvardag och se salslösningar som man kan ta med sig till sin egen sal.

Skolverket rekommenderar att man avsätter 40 timmar för kursen, och att varje tema ska behandlas vid två tillfällen, det vill säga 12 träffar totalt. Vi tyckte att det var helt orimligt att få till stånd i de tjänster som vi har och effektiviserade kursen till att bli 20 timmar och sju träffar. En träff per tema och sedan en avslutande.

Deltagarna är väldigt nöjda och jag som kursledare är också väldigt nöjd. Det har varit intressanta samtal och diskussioner. Vi har stärkts i vår yrkesroll genom att vi blivit säkrare på mål och bedömning för ämnet. Just att vi skaffat oss den här ökade säkerheten i grupp har stärkt oss. Det skulle inte vara alls samma sak att gå igenom kursen på sin egen kammare. Det är när vi läser och samtalar tillsammans, utbyter tankar och erfarenheter och speglar lärandet i våra olika skolvardagar som lärandet tar fart.

Min förhoppning är att vi ska kunna få till fler studiecirklar i kommunen till hösten.fredag 5 juni 2015

Täljlapp

Inspirerad av en bild jag såg på Pinterest har jag skapat "täljlappar" att använda när eleverna täljer. Innan eleverna är så trygga i sin täljning att de kan använda olika "tälja-mot-sig-grepp" på ett säkert sätt så är täljlappen ett bra verktyg.

Här är ritningen. Anpassa den efter er pallstorlek och era behov.


onsdag 3 juni 2015

Slöjdklubbsavslut

Förra veckan hade vi vår sjätte och sista slöjdklubbsträff för den här terminen. Det har varit spännande och roligt att få pröva på att planera och hålla en slöjdklubb själ efter att jag gått slöjdklubbledarutbildningen under höstterminen. Här kan du som vill läsa mer om vad slöjdklubben är.

Jag valde temat väva och fläta mycket för att det var något jag själv var nyfiken på att lära mig mer om. Vi har täljt pinnar till en korg, flätat med trä, vävt figurer med garn på sugrör, flätat armar och ben och flätat ett stort träd tillsammans. Jag har knutit ihop våra träffar med hjälp av meddelanden. Först ett brev från Vävfigurerna som ville ha vänner och sedan ett brev från Vävarfågeln som brev och sa att hen ville träffa alla vävfigurerna. Träffarna bildade en bra helhet på det sättet och finalen blev sista gången då alla vävfigurerna väntade på Vävarfågeln i det träd vi vävt tillsammans.

Vävarfågeln dök upp och bjöd på tigermuffins och så såg vi ett youtube-klipp med riktiga vävarfåglar i Indien.

Det har varit spännande för mig att prova på att arbeta med textil slöjd tillsammans med barn. Det är inte så stor skillnad från att arbeta med trä- och metall, men det finns en del som skiljer sig. De textila materialen, verktygen och metoderna har sina egenheter, fördelar och besvär. Det har varit nyttigt för mig att börja bekanta mig med dem. Jag har jobbat en hel del med textil slöjd privat, men det är annat att arbeta med det pedagogiskt tycker jag.

Jag var tydlig från början med att jag ville ha en grupp med barn i bra mix vad gäller ålder (årskurs 1 och 2), kön och social bakgrund (vi har upptagningsområde från områden som skiljer sig mycket socioekonomiskt). Jag var också tydlig med att barnen så långt det var möjligt skulle kunna vara kvar hela passet och inte behöva gå hem innan klubben var slut.
Mix i ålder och social bakgrund har gått bra. Däremot har mixen i kön varit svår att hålla. Vi startade med sex killar och sex tjejer, men många killar har droppat av lockade av fotbollsplan eller andra aktiviteter. När någon hoppat av har många bönat och bett om att få hoppa i istället och jag har inte haft hjärta att säga nej (på villkoret att de inte droppar av efter en gång). Det har också varit svårt att hålla gruppen samlad fram till passets slut. Många barn har behövt gå hem med syskon eller blivit hämtade tidigare.

Att gruppen har förändrats och att några behövt gå mitt i har varit en nackdel. I slöjdklubben är formen viktig; samlingen i början då alla synliggörs och dagens arbete introduceras, arbetet och sedan återsamlingen där klubbträffen sammanfattas (det ska egentligen vara en samling i mitten med fika också, men den har vi tagit bort eftersom barnen äter mellis på fritids innan klubben startar). När barnen går innan klubben är slut och när gruppen förändras på grund av avhopp och nytillskott förändras dynamiken i gruppen och det blir svårt att skapa den kreativa gruppkänslan. Jag behöver klura vidare på hur vi ska kunna få till detta om/när jag ska köra slöjdklubb en nästa gång.

Jag behöver också klura på hur jag ska få killarna att vilja vara med. Många killar hoppade som sagt av. Några var dock med hela klubben och tyckte att det var jätteroligt.

Det sista på vävfigurerna skulle fixas det här sista slöjdklubbstillfället.
Några barn som var klara  täljde pennförlängare.

Barnen hjälptes åt att sätta blommor i trädet för att Vävarfågeln skulle kunna komma.
Spontant skrev de hälsningar till Vävarfågeln på whiteboarden.

Äntligen kom Vävarfågeln. Alla vävfigurerna ställde upp sig för ett gruppfoto tillsammans med Vävarfågeln.
Sista träffen avslutades som vi brukar, med ordskattpåsen.