Sidor

lördag 6 juni 2015

Ökad kompetens

Jag har under det här läsåret varit studiecirkelledare för en grupp slöjdlärare som genomfört Skolverkets kompetensutveckling i slöjd. Vi har träffats sex tillfällen och haft "läxa" mellan våra träffar. Studiematerialet är uppbyggt av PowerPoint-presentationer med text, bild och någon film uppdelat på sex teman.
Vi har turats om att läsa texten i presentationen och vi har, när vi känner att det passar oss, stannat upp för att diskutera. Mycket av innehållet var sådant som vi redan känner till, men det var bra att studiematerialet förtydligade vissa delar, gav oss exempel och gav oss tillfälle att samtala tillsammans med andra slöjdkollegor. I något tema var det rena upprepningar i materialet (det måste vara någon miss), vissa delar, som vi tyckte att vi redan kände till, snabbade vi förbi för att få mer tid att diskutera bitar vi tyckte var svåra.
Vi har startat varje träff med att prata om "läxan" som vi gjort mellan träffarna och sedan har vi tagit itu med ett nytt tema. Träffen har avslutats med att vi sätter oss in i den nya läxan.

Träffarna har vi turats om att ha i våra olika slöjdsalar. Bara den biten har varit väldigt givande. Det är inspirerande och utvecklande att besöka varandras salar, ta del av en kollegas arbetsvardag och se salslösningar som man kan ta med sig till sin egen sal.

Skolverket rekommenderar att man avsätter 40 timmar för kursen, och att varje tema ska behandlas vid två tillfällen, det vill säga 12 träffar totalt. Vi tyckte att det var helt orimligt att få till stånd i de tjänster som vi har och effektiviserade kursen till att bli 20 timmar och sju träffar. En träff per tema och sedan en avslutande.

Deltagarna är väldigt nöjda och jag som kursledare är också väldigt nöjd. Det har varit intressanta samtal och diskussioner. Vi har stärkts i vår yrkesroll genom att vi blivit säkrare på mål och bedömning för ämnet. Just att vi skaffat oss den här ökade säkerheten i grupp har stärkt oss. Det skulle inte vara alls samma sak att gå igenom kursen på sin egen kammare. Det är när vi läser och samtalar tillsammans, utbyter tankar och erfarenheter och speglar lärandet i våra olika skolvardagar som lärandet tar fart.

Min förhoppning är att vi ska kunna få till fler studiecirklar i kommunen till hösten.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar