Sidor

lördag 31 augusti 2013

Den dolda mål-agendan

Vilken ska jag ta... Vilken skruv passar bäst?
Vi arbetar ständigt med att förenkla som pedagoger. När vi planerar vårt arbete försöker vi fånga in något väldigt stort och komplext och försöker utkristallisera det viktigaste eller kanske hellre det första, andra och tredje steget, stegen som till slut leder till det viktigaste. Det är klurigt, ett ständigt klurigt pedagogiskt sudoku att lösa.

När vi väljer ut och formulerar målen som ska tydliggöras för eleverna är det alltid ett urval. Vi vet att det är mängder med andra saker eleverna kommer att träna på och lära sig samtidigt som de arbetar mot de utvalda målen. Mina elever kan inte ta till sig 14 mål att uppnå eller sträva mot i ett arbetsområde. Jag behöver välja ut, sålla och formulera enkla, tydliga och meningsfulla mål.

Jag kan tycka att det är en tjusning att som lärare vara medveten om den dolda mål-agendan. Jag organiserar min undervisning så att alla elever ska kunna nå de mål jag valt ut för arbetsområdet och när jag iakttar eleverna och ser att de även strävar mot dolda mål känns det som en kul bonus. De är inte medvetna om hur mycket de tränar och lär sig "bara" genom att skapa :)

Här är några dolda bonus-mål för arbetsområdet Budbärare som vi arbetar med i årskurs 4 och 5.

  • Förmågan att bedöma vilken skruv som är mest lämplig till ändamålet.
  • Förmågan att skilja mellan skruv och skruv. Kunna se skillnaderna mellan olika typer av skruvar och börja förstå varför de ser olika ut.
  • Erfarenheten att skruvar är olika tjocka och därmed behöver olika stora förborrade hål. Börja ana att de där siffrorna som står på kartongen kan användas för att hitta skruven med de önskvärda dimensionerna.
  • Våga pröva och ompröva.
  • Kunna dela med sig av sina erfarenheter i grupp.
  • Kunna lyssna och ta lärdom av andras erfarenheter som de delar i grupp.
  • Kunna se möjligheter i ”skräp”. Arbeta med återbruk. Träna sin fantasi.
  • Förmågan att kunna tänka om när ens första idé inte stämmer med den givna uppgiften.
  • Veta att det finns olika träslag och olika slags trä. Ha erfarenhet av hur det är att arbeta med olika slag.

Här är målen jag valt ut:


Jo, jag gillar att lösa sudoku. 
torsdag 29 augusti 2013

Instant blogging

Jag har haft lite dåligt samvete för att jag inte mäktat med att lägga ut alla elevers arbeten som vi dokumenterat. Jag har haft ett komplicerat system av krysslistor och webbmappar med elevernas alster i digital form väntandes på att läggas in på vår webbplats Slöjdsalarna. Jag har försökt vinnlägga mig om att alla ska synliggöras, men det har faktiskt inte fungerat. Att fota med en kamera, överföra bilden, ladda upp den på Wordpress, märka med alt-text, hitta ljudet som hör till, konvertera det till rätt format, ladda upp det och lägga in, för att sedan skapa inlägget med kategorier och etiketter... Nej, det säger sig självt. Det här blir omöjligt att kunna göra för 140 elever som kanske har två tre slöjdalster per termin.

Idag har jag provat Wordpressappen. Det är rena drömmen. Idag kunde eleverna och jag göra sex kompletta inlägg på lektionstid genom appen. Det är bara att skriva rubrik, välja kategori och skriva de etiketter man vill ha för att sedan fota och publicera. Voila! Så är inlägget fixat och färdigt.
Det här kommer jag även att kunna lära de äldre eleverna att göra själva. Det här kommer att göra dokumentationsarbetet så mycket lättare och bättre.

Det är först nu jag har en iPad jag kan använda i slöjdsalen som "min egen". Jag kommer även att få ett par iPods till salen i höst. De tänker jag att eleverna själva ska kunna använda för dokumentation och för att skapa och titta på instruktionsfilmer. Det kommer att bli kanon!Nominerad till Guldäpplet!

Härligt hedrad känner jag mig!


Här är hela listan på de nominerade. Vi är ganska många. Tänk vad bra att det finns så många runt om i Sverige som plogar och röjer väg för nytänk inom IT och pedagogik :)

fredag 23 augusti 2013

Budbärare med viktiga budskap

Jag hade planerat och sett fram emot att låta mina elever starta terminen med att undersöka möjligheterna i den handvals vi bestämt köpa för våra Webbstjärnevinstpengar. När jag kom tillbaka efter sommaren visade det sig att handvalsen inte hade kommit ännu så jag fick rappt komma på en ny idé.

Jag valde att göra en variant på den uppgift eleverna fick starta förra läsåret med. Inspirerad av en Skapande-skola-uppgift jag en gång fått göra på en kurs fick eleverna i uppgift att göra en budbärare som kommer med ett viktigt budskap.

Vi startade i alla grupper med att prata om vad en budbärare är. Orden Budbärare, bud, budskap och meddelande är inte helt självklara för alla. När vi pratat en stund och gett exempel ur filmer och böcker de känner igen kunde vi gå vidare till nästa steg.

Med årskurs 3 som är nya i slöjdsalen gjorde jag uppgiften precis som med förra årets Datavirusuppgift, det vill säga eleverna fick undersöka egenskaperna i olika typer av trä genom att sammanfoga spillvirkesbitar med hjälp av spik. I ett inlägg på vår slöjdblogg Slöjdsalarna på Växthuset kan ni höra treornas reflektioner och lärdomar efter sitt första slöjdpass. Det är fantastiskt att se treornas kreativitet när de arbetar med sådana här uppgifter som har stort utrymme för fantasi.

Treorna arbetar med spik, hammare och hovtång.
Med årskurs fyra och fem, som redan gjort det som uppgiften Datavirus innehöll, valde jag istället att introducera skruv. Jag gick igenom olika grundläggande skruvtyper, hur man skruvar, hur man förborrar och hur man försänker. De fick sedan en skriftlig instruktion att följa och fick därmed träna sig i att läsa och följa en instruktion samt möjlighet att träna sig i och få fördelarna av samarbete. Jag gillar verkligen samarbetsuppgifter i slöjden. I samarbetet uppstår en härlig dialog. Jag som pedagog kan få syn på lärandet tydligare när jag "tjuvlyssnar" på hur eleverna resonerar med varandra.

Fyrorna och femmorna arbetar med skruv, skruvmejsel och instruktion på papper i gruppsamarbete.

Designen av uppgiften var perfekt för mina femmor. Utmaningens olika delar var precis lagom.
För fyrorna var biten att följa en skriftlig instruktion lite för svår för några. Vi gick igenom instruktionen punkt för punkt i slutet av lektion och det var nyttigt märkte jag. Jag ska nog starta nästa lektion med att ge det stödet också.
Att plocka in momentet skruv för åk 4 och 5 tror jag kan bli riktigt bra för deras fortsatta slöjdande. I den här uppgiften får de träna på och undersöka de mest grundläggande momenten när det gäller skruv i en uppgift där de tillåts undersöka, göra fel och upptäcka hur skruv fungerar utan att slutprodukten blir speciellt lidande. Samtidigt är uppgiften kreativ och lustbetonad.

På vår skola har vi detta läsår ett utvecklingsprojekt tillsammans med eleverna kring "The Big 5", förmågorna i Lgr 11. Projektet startades på uppstartsdagen med att alla grupper fick material med sig till klassrummen att arbeta vidare med. Även i slöjden kommer The Big 5 att komma in. Jag provade att synliggöra The Big 5 i målen för arbetsområdet (se nedan).


Målen för arbetsområdet och olika skruvtyper.

Här är instruktionen fyrorna och femmorna fick:


Förstelärare

När jag läste beskrivningen av vilka arbetsuppgifter en förstelärare skulle ha i Uppsala kommun tänkte jag: ”Ja men, det är ju precis det här jag redan gör…”. Jag tänkte då mest på det arbete jag gör som IT-pedagog och IT-didaktiker i kommunen.

Så varför inte… Jag försökte hitta lite mer information om uppdraget, det jag hittade kändes lite tunt, men jag skickade in en ansökan ändå.

Jag blev kallad till intervju och när jag sitter där i den 20 minuter långa intervjun inser jag plötsligt av intervjuarens frågor att jag förväntas bli förstalärare i ett specifikt ämne. Det hade jag inte tänkt på. Det hade jag inte tänkt på alls... Hade jag tänkt på det hade jag nog inte dristat mig till att söka. Jag som just har kastat 15 års lärarerfarenhet i att undervisa i svenska, so och bild bakom axeln. Jag har lämnat de ämnen där jag har mest erfarenhet och valt ett nytt ämne. Ett ämne där jag visserligen har stor erfarenhet på vissa områden från egna privata utforskningar inom konst, skulptur och slöjdande, men min erfarenhet från skolämnet slöjd är fortfarande liten. Sedan ett år tillbaka undervisar jag på 50 % i trä- och metallslöjd och samtidigt läser jag in behörigheten till ämnet på distans.

Jag går ut från intervjun och tänker att det här kommer aldrig att gå. Jag kan ju inte bli förstelärare i svenska när jag inte undervisar i ämnet. Inte heller i so eller bild. Jag skulle möjligtvis kunna bli förstelärare i IT, men det är ju inget skolämne och så mycket hade jag nu förstått att det skulle vara ett läroplansämne man skulle ha sig tilldelat som förstelärare.

Jag blev ganska förvånad när jag i slutet av sommaren fick beskedet att jag hade blivit uttagen som förstelärare. I ämnet IT/slöjd. Jag kunde till en början inte riktigt känna mig bekväm med ämnesplaceringen eftersom jag är så ny i ämnet slöjd. Efter att ha pratat med ansvariga på kommunen kunde jag dock känna mig lugnare och nu håller det på att landa för mig. Ansvariga på Uppsala kommun vill att jag ska ha ett fokus på IT i mitt försteläraruppdrag. De vill samtidigt att jag ska representera slöjdämnet och ser potential i att jag kommer att kunna axla uppdraget i en snar framtid.

Det är med stor ödmjukhet, inför de många duktiga slöjdlärare med lång erfarenhet som finns i Uppsala kommuns skolor, som jag tar på mig uppdraget. Jag som ännu inte behärskar alla grundläggande tekniker och verktyg. Jag som just har börjat utforska det här kreativa skolämnets fantastiska möjligheter.

Jag kommer dock inte tomhänt till ämnet. Som jag skrev tidigare har jag en stor egenbegagnad erfarenhet av att arbeta skapande. Min erfarenhet från undervisning i bild har jag också med mig. Kursplanen i slöjd och bild påminner mycket om varandra. Min stora kärlek till och min långa erfarenhet i att undervisa i svenska bär jag också med mig. Språket är en viktig del i allt kreativt skapande. I slöjden kan språket utvecklas och fördjupas.
Det som jag först såg som en svaghet, min brist på erfarenhet av skolslöjdämnet, kanske också kan vara en fördel för mig i min nya roll. Jag ser allt inom slöjdämnet med nya ögon. Jag har inget ”så-har-man-alltid-gjort” med mig som tyngande bagage. Genom utbildningen jag går i Göteborg får jag senaste nytt i ämnesdidaktik kopplat till vår nya läroplan. Jag får också kursuppgifter granskade av kursare och universitetslärare i slöjd. Jag suger i mig som en svamp ocdh delar ständigt med mig av min upptäcktsresa, här på min pedagogblogg, i elevernas slöjdblogg Slöjdsalarna på Växthuset samt ibland även i olika Slöjd-Facebookgrupper.

Lite förbryllad är jag nog ändå över det överraskande förtroendet som ansvariga på kommunen visat mig. Förbryllad och också såklart väldigt smickrad och stolt. Genom att kombinera IT och slöjd har jag på kort tid kunnat visa upp vem jag som slöjdlärare är och hur jag jobbar. Här nedan är ett kort bildspel med länkarna jag kompletterade min ansökan med när det gällde att visa ”dokumenterade förbättringar av elevers studieresultat”.

Det är med nyfikenhet jag tar mig an uppdraget som förstelärare. Jag har fokus på IT med lovar att även fortsätta vara nyfiken på att utveckla och utmana ämnet slöjd. Det är då det händer!måndag 12 augusti 2013

Slöjd-Pinterests

Jag är så förtjust i Pinterest. Det är ett flöde av inspiration och idéer. Det är ordning och reda. Det är snabbt och smidigt. Det är sådant som jag gillar skarpt.

Man kan säga att Pinterest är som anslagstavlor på nätet. Du stöter på något intressant på nätet, en artikel, en bild eller ett slöjdtips. Du klickar på din "Pin it"-knapp, väljer anslagstavla och vips så är det sparat.
Du kan också följa andra personers anslagstavlor, till exempel personer som har samma intressen och så får du del av alla "pins" de hittar och kan välja om du vill "pinna" dem.

Jag har flera stora IT-relaterade anslagstavlor på Pinterest. Sedan jag började intressera mig för slöjd har jag upptäckt att Pinterest är toppen för just slöjd och hantverk. Jag har samlat massvis med bra inspiration i form av bilder, filmer och artiklar. Antalet anslagstavlor (boards) växer för mig. Jag har haft länkar till tre här intill i högerkolumnen, men nu har jag uppdaterat med nya anslagstavlor som jag skapat och hunnit fylla med fina tips. Klicka gärna på länkarna och inspireras!

söndag 11 augusti 2013

Sweet Frenzy

"Remember this georgious moment forever" står broderat med rosa stygn över loppisfyndbonaden med det klasssikt romantiska motivet av ett skogslandskap där några rådjur just betar i gräset. Ska de just springa iväg? Nästa sekund vara borta. Troligt. Vad ser vi? Hur fångar vi dagen? Hur möts vi? Vad är kommunikation? Det är frågor som väcks i utställningen Sweet Frenzy på Broströms café på Godsmagasinet i Uppsala.
Min duktiga vän Elisabeth Bucht är textilhantverkare och nybliven medlem i hantverkskollektivet Öster om ån ställer ut sina bonader fram till 5 september. Elisabeth har blandat återbruk med egna finurliga tillägg och kantat med fantastiskt vackra kantband från sina Indienresor.


Liten börs nummer 4 och 5


Inspirerad av vinnarbidraget i 365 slöjds sommartävling har jag virkat två små börsar med årerbruksinslag. Vinnarbidraget var coola glasögonfodral av gamla schampoflaskor med lite virkat på toppen. Jag hade inga schampoflaskor stora nog för att kunna göra glasögonfodral så det fick bli små börsar istället...

I vinnarbidraginlägget finns beskrivning till hur glasögonfodralen är gjorda. Jag valde att testa lite andra lösningar. Till exempel gjorde jag hålen med en håltång där jag använde den minsta stansen. Jag valde att sy på knapparna direkt på plasten. Det tyckte jag passade bäst till min design. Den vita börsen valde jag att skära flaskan lite snett och jag provade en annan lösning för hur jag startade på baksidan. Det var riktigt klurigt att få till en bra form för locket när öppningen var sluttande, och det krävdes två upprivningar innan jag blev nöjd.

Nu har jag handlat höga schampoflaskor och schamponerar rikligt så att även jag snart kan göra coola glasögonfodral. Det är liten kul att slöjd kan få en att ha en helt ny blick på schampohyllan.

tisdag 6 augusti 2013

Liten börs, nummer 3

Nu har jag virkat en liten minibörs till mina telefonhörlurar. Bilderna tog jag innan jag fäst den sista tråden och nu har börsen fått en fastsydd liten ekpinne som knapp istället för den tillfälliga stickan som syns. 

söndag 4 augusti 2013

Stenslöjd

Hur kommer det sig egentligen att det är just trä, metall och textil som är de slöjdarter vi undervisar i inom den svenska skolan? Varför har vi inte keramik, glasblåsning eller stenslöjd som naturliga inslag? Krukmakeri och glasblåseri har starka fästen i vår kulturhistoria och stenhuggeri har varit en stor näring i Sverige, inte minst på västkusten. Hur kommer det sig att stenhuggning inte fått bli ett inslag i skolämnet slöjd?

Jag har arbetat sex dagar i sträck med att hugga i sten i en workshop i det fantastiskt vackra Hällby Observatorium i Uppsala där konstnärerna Sergio Perea Jerez och Anna Löwdin har sina ateljéer
sedan 2003.
Förra året gick jag en kurs där jag fick lära mig grunderna till att arbeta med marmor och kalksten. Vi fick lära oss hantera handverktyg, lufthammare och diverse elverktyg. Sedan fick vi arbeta i Sala dolomitmarmor och Gotlänsk kalksten. Det var fantastiskt roligt, så roligt att jag i år valde att arbeta i workshopform (mer självständigt än kurs).
Det här året har jag främst arbetat i med Dolomitmarmor från Sala. Den stenen är väldigt rolig just för att den kan ha väldigt varierande uttryck. I fjol arbetade jag med en sten som hade guldinslag. I år arbetade jag med en sten med lila inslag, en sten med kraftigt gröna inslag och en bit som var helt vit och jämn.
Jag tycker att sten är roligt att arbeta med eftersom stenen erbjuder ett motstånd. Innan jag testade arbeta med sten levde jag i villfarelsen att sten skulle vara extremt svårt att forma, att formerna skulle bli väldigt oprecisa och att det skulle innebära stora kompromisser i vad jag ville skapa. Sten är hårt, men det är inte oformbart. Man behöver som skulptör föra en dialog med stenen. Stenen har ett inneboende uttryck och man behöver hitta det och arbeta tillsammans med det. När man hittar det samarbetet går det att skapa fantastiska saker. Med hjälp av vinkelslip och lufthammare går stenen relativt lätt att forma och skulptera.