Sidor

lördag 31 augusti 2013

Den dolda mål-agendan

Vilken ska jag ta... Vilken skruv passar bäst?
Vi arbetar ständigt med att förenkla som pedagoger. När vi planerar vårt arbete försöker vi fånga in något väldigt stort och komplext och försöker utkristallisera det viktigaste eller kanske hellre det första, andra och tredje steget, stegen som till slut leder till det viktigaste. Det är klurigt, ett ständigt klurigt pedagogiskt sudoku att lösa.

När vi väljer ut och formulerar målen som ska tydliggöras för eleverna är det alltid ett urval. Vi vet att det är mängder med andra saker eleverna kommer att träna på och lära sig samtidigt som de arbetar mot de utvalda målen. Mina elever kan inte ta till sig 14 mål att uppnå eller sträva mot i ett arbetsområde. Jag behöver välja ut, sålla och formulera enkla, tydliga och meningsfulla mål.

Jag kan tycka att det är en tjusning att som lärare vara medveten om den dolda mål-agendan. Jag organiserar min undervisning så att alla elever ska kunna nå de mål jag valt ut för arbetsområdet och när jag iakttar eleverna och ser att de även strävar mot dolda mål känns det som en kul bonus. De är inte medvetna om hur mycket de tränar och lär sig "bara" genom att skapa :)

Här är några dolda bonus-mål för arbetsområdet Budbärare som vi arbetar med i årskurs 4 och 5.

  • Förmågan att bedöma vilken skruv som är mest lämplig till ändamålet.
  • Förmågan att skilja mellan skruv och skruv. Kunna se skillnaderna mellan olika typer av skruvar och börja förstå varför de ser olika ut.
  • Erfarenheten att skruvar är olika tjocka och därmed behöver olika stora förborrade hål. Börja ana att de där siffrorna som står på kartongen kan användas för att hitta skruven med de önskvärda dimensionerna.
  • Våga pröva och ompröva.
  • Kunna dela med sig av sina erfarenheter i grupp.
  • Kunna lyssna och ta lärdom av andras erfarenheter som de delar i grupp.
  • Kunna se möjligheter i ”skräp”. Arbeta med återbruk. Träna sin fantasi.
  • Förmågan att kunna tänka om när ens första idé inte stämmer med den givna uppgiften.
  • Veta att det finns olika träslag och olika slags trä. Ha erfarenhet av hur det är att arbeta med olika slag.

Här är målen jag valt ut:


Jo, jag gillar att lösa sudoku. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar