Sidor

fredag 23 augusti 2013

Budbärare med viktiga budskap

Jag hade planerat och sett fram emot att låta mina elever starta terminen med att undersöka möjligheterna i den handvals vi bestämt köpa för våra Webbstjärnevinstpengar. När jag kom tillbaka efter sommaren visade det sig att handvalsen inte hade kommit ännu så jag fick rappt komma på en ny idé.

Jag valde att göra en variant på den uppgift eleverna fick starta förra läsåret med. Inspirerad av en Skapande-skola-uppgift jag en gång fått göra på en kurs fick eleverna i uppgift att göra en budbärare som kommer med ett viktigt budskap.

Vi startade i alla grupper med att prata om vad en budbärare är. Orden Budbärare, bud, budskap och meddelande är inte helt självklara för alla. När vi pratat en stund och gett exempel ur filmer och böcker de känner igen kunde vi gå vidare till nästa steg.

Med årskurs 3 som är nya i slöjdsalen gjorde jag uppgiften precis som med förra årets Datavirusuppgift, det vill säga eleverna fick undersöka egenskaperna i olika typer av trä genom att sammanfoga spillvirkesbitar med hjälp av spik. I ett inlägg på vår slöjdblogg Slöjdsalarna på Växthuset kan ni höra treornas reflektioner och lärdomar efter sitt första slöjdpass. Det är fantastiskt att se treornas kreativitet när de arbetar med sådana här uppgifter som har stort utrymme för fantasi.

Treorna arbetar med spik, hammare och hovtång.
Med årskurs fyra och fem, som redan gjort det som uppgiften Datavirus innehöll, valde jag istället att introducera skruv. Jag gick igenom olika grundläggande skruvtyper, hur man skruvar, hur man förborrar och hur man försänker. De fick sedan en skriftlig instruktion att följa och fick därmed träna sig i att läsa och följa en instruktion samt möjlighet att träna sig i och få fördelarna av samarbete. Jag gillar verkligen samarbetsuppgifter i slöjden. I samarbetet uppstår en härlig dialog. Jag som pedagog kan få syn på lärandet tydligare när jag "tjuvlyssnar" på hur eleverna resonerar med varandra.

Fyrorna och femmorna arbetar med skruv, skruvmejsel och instruktion på papper i gruppsamarbete.

Designen av uppgiften var perfekt för mina femmor. Utmaningens olika delar var precis lagom.
För fyrorna var biten att följa en skriftlig instruktion lite för svår för några. Vi gick igenom instruktionen punkt för punkt i slutet av lektion och det var nyttigt märkte jag. Jag ska nog starta nästa lektion med att ge det stödet också.
Att plocka in momentet skruv för åk 4 och 5 tror jag kan bli riktigt bra för deras fortsatta slöjdande. I den här uppgiften får de träna på och undersöka de mest grundläggande momenten när det gäller skruv i en uppgift där de tillåts undersöka, göra fel och upptäcka hur skruv fungerar utan att slutprodukten blir speciellt lidande. Samtidigt är uppgiften kreativ och lustbetonad.

På vår skola har vi detta läsår ett utvecklingsprojekt tillsammans med eleverna kring "The Big 5", förmågorna i Lgr 11. Projektet startades på uppstartsdagen med att alla grupper fick material med sig till klassrummen att arbeta vidare med. Även i slöjden kommer The Big 5 att komma in. Jag provade att synliggöra The Big 5 i målen för arbetsområdet (se nedan).


Målen för arbetsområdet och olika skruvtyper.

Här är instruktionen fyrorna och femmorna fick:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar