Sidor

fredag 28 september 2012

Täljplatta

Genom den fantastiska webbplatsen 365 saker du kan slöjda samt Bernt Sundstens bok Träslöjdens möjligheter fick jag idén att göra täljplattor för att underlätta täljandet för eleverna.

Jag är inte säker på vad som är den ultimata modellen... Jag valde att göra en blandning mellan de två exemplen jag hade och vi testade plattorna i torsdags. Det fungerade rätt så bra för eleverna. En del tyckte att det var svårt att spänna fast plattan mot knäet med foten.


Hur tänker eleverna kring de fyra långsiktiga målen?

Här intervjuar några elever i fyran varandra
om de datavirus de gjort.

Det här inlägget är en del av en av mina kursuppgifter på lärarlyftet för trä- och metallslöjdlärare.

När jag startade terminen som ny trä- och metallslöjdlärare funderade jag över hur jag skulle kunna göra eleverna medvetna om målen vi skulle arbeta mot.

Jag har tidigare, som lärare i svenska, arbetat med symbolbilder för att ge elever förståelse för olika tekniker och begrepp i läsning. Det har varit lyckat. Bilden/symbolen har hjälpt eleven att strukturera upp undervisningen och bilden/symbolen har blivit en bra ”kom ihåg” för eleverna när vi arbetar med olika lästekniker. Genom att symbolbilderna sammanfattar komplicerade begrepp eller komplexa tekniker i en symbol blir det möjligt att prata med eleverna om dessa begrepp och tekniker genom att bara peka på symbolen. Förståelsen för symbolen får man arbeta med att bygga upp succesivt hos eleverna.

Jag valde att arbeta med symbolbilder även i slöjden. Jag valde ut bitar ur de långsiktiga målen och gjorde symbolbilder för dessa (jag är inte helt nöjd med de bilder jag i all hast fiskade fram från Microsofts ClipArt, men de får duga så länge…). De bilder jag använde mig av var (se även tidigare inlägg):

Första bilden föreställer en varningsskylt. Den står för säkerhet och de elever som arbetat i slöjdsalen fick berätta för mig vilka regler som gällde för säkerheten. (mål 1)

Andra bilden föreställde en verktygslåda. Den står för verktyg och tekniker. (mål 1)

Tredje bilden föreställde en ordbok och en pratbubbla. Den står för ord och begrepp och jag berättade att det är viktigt att vi använder korrekta ord i slöjdsalen. (mål 3 och 4)

Fjärde bilden föreställde en tankebubbla, en pratbubbla och en mikrofon. Den står för att reflektera, berätta om sina lärdomar och göra någon form av logg. (mål 3 och 4)

Senare har jag i några av mina grupper även introduserat två bilder till:

En bild av en glödlampa och en penna som står för idéutveckling, skiss och ritning. (mål 2)

En bild av en checklista och en kompass som står för arbetsbeskrivning och riktning i arbetsprocessen. (mål 2)

Igår intervjuade jag fyra av mina fyror om hur de uppfattat de fyra första bilderna.

Här är intervjun med Mannegryn, Mopoo, Moroten och Totto (elevernas nicknamn på nätet):


Det var underbart att höra eleverna reflektera, de hade många riktigt intressanta tankar. De överaskade mig med sina svar på vissa frågor. 

Jag ska försöka sammanfatt elevernas svar. Eleverna kunde räkna upp målen ”känna till verktyg och tekniker”, ”säkerhet”, ”reflektera” och ”slöjdspecifika ord”.  De mål eleverna pratar om är de nedbrutna målen som jag skriver om ovan. Eleverna tyckte att reflektion var det svåraste. Jag blev överraskad av att de alla tyckte att säkerhet var det lättaste.
”...för man vill ju inte göra illa sig och så tänker man på det”, som en elev uttryckte det.

Eleverna trodde att de visst kunde ha nytta av det de lärt sig i slöjden utanför slöjdsalen. De tänkte att de kunde ha nytta av det om de till exempel skulle bli snickare eller om de skulle tälja i skogen till exempel tälja en grillpinne. En elev gav exempel på att man kunde ha nytta av det om man skulle arbeta med att göra skulpturer. En annan elev gav förslag på att man kunde ha nytta av det om man skulle göra ett dataspel eller ett tv-spel. Då kunde man kanske tälja först och komma på idéer.
Det är underbart att höra hur fria 10-åringar kan vara i tanken och det är härligt att de har så många idéer för slöjdens nytta. Gladast blir jag över att de tänker på slöjdandet som en katalysator för idéer till andra områden.

Jag tror att eleverna kanske inte riktigt förstod frågan om vad vi gjort på slöjden för att komma närmare målen. Eleverna gav exempel på att de hjälpt en elev som skurit sig lite när vi täljt och att de lärt sig att ha tålamod när de slipar. De nämnde inte att de lärt sig och börjat använda en mängd slöjdord och en mängd tekniker samt att de reflekterat över sitt lärande genom intervjuer. Kanske behöver jag som lärare uppmärksamma eleverna om att de faktiskt lärt sig detta?

På frågan om hur vi kan fortsätta att arbeta mot målen gav en elev förslag på att vi kunde samlas i slutet av varje lektion och gå igenom det vi lärt oss. Det är något vi gör på de flesta lektioner.
Andra elever gav förslag på olika tekniker vi kunde arbeta med. När jag frågade vad de ville göra för föremål för att nå målen gav de förslag på tavla, svärd och en säng, kanske till och med en våningssäng.
"Om vi alla samarbetar så kan vi göra en stor säng", sa en elev. "Vi skulle lära oss spika, slipa", ja de var alla överens om att de skulle lära sig massor genom detta och sedan skulle de alla kunna ligga i sängen och ha det mysigt.onsdag 26 september 2012

Design

Mina femmor har i veckan startat ett arbetsområde som bland annat går ut på att de ska tillverka en lampett med egen design,med något inslag av återbruk och med en inspirationskälla som grund till designen. Vid det första tillfället fick de planera sin design och göra en skiss. En del hann även göra ritning eller mall.

Jag valde lampett som arbetsområde eftersom den endast innehållen en sammanfogning och att uppgiften ger stort utrymme till egen design. Jag vill att alla ska kunna hinna klart och kunna känna att de lyckas.
När jag tog över slöjdsalen fann jag mängder av halvfärdiga handdukshyllor och lådor av diverse slag med okända ägare. Jag vet inte bakgrunden till varför det blivit så, de kanske har lärt sig saker trots att de ionte blivit klara eller velat ta hem sina alster. Det är väl egentligen inte produkten som är det viktigaste... Men, som det står i kommentarmaterialet till slöjd:

"tillfredsställelsen i att kunna skapa,framställa och uttrycka sig med föremål ska inte underskattas."
Såga så att man blir svettig!

Bella är nästan klar med sågningen på
sin orm på hjul
Mall och utsågad
Resterna kan bli ett datavirus!
Jujo och DJ ser möjligheterna och
kopplar tillbaka till vårt förra
arbetsområde:)

Idag har treorna sågat sig svettiga. Det har verkligen arbetat på bra med sina kul-på-hjul-skapelser.

söndag 23 september 2012

Presentera med Haiku Deck


Vid sidan av mitt jobb som trä- och metallslöjdlärare och mina studier för att läsa in den kompetensen arbetar jag som IT-pedagog. Jag gillar att undersöka nya webbverktyg och skrivet om det jag hittar och det jag testar själv eller med mina elever på bloggen I love IT.

Haiku Deck är ett trevligt presentationsprogram för iPad. Läs mer om själva verktyget på min IT-blogg.
Det här verktyget skulle elever kunna använda för att göra presentationer i slöjden.

Mitt första försök gjorde jag på temat slöjdens fyra långsiktiga mål:


Tälja trollstav

För mina fyror har jag nu startat ett arbetsområde om att tälja. Arbetsområdet rymmer också möjligheten att bekanta sig med våra olika träslag samt lite kulturhistoria om hur man använt skogen som råvara förr i tiden. Uppgiften består i att tillverka sin egen trollstav utifrån ett tilldelat träslag.

Jag har förberett genom att hämta in färskt trä (så färskt det nu kan vara så här på hösten när träden håller på att vinterförbereda sig...) i 2-3cm diameter av så många olika träslag jag kunde få tag på. Pinnarna har jag kapat i 25-35 cm långa bitar. Varje pinne märkte jag upp med en etikett i kartong.Lektionstillfället innan vi startade arbetsområdet avslutade vi arbetsområdet med en genomgång av att tälja, säkerhet och grundläggande grepp. Nu när vi startade började vi med att repetera tälja. Jag pratade också kort om hur man nyttjade skogen förr i tiden, om hur nyttjade trädets delar, egenskaper och form när man slöjdade föremål.

Efter det läste jag ett kort avsnitt ur Harry Potter och de vises sten, avsnittet då Harry Potter är i Mr Ollivanders trollstavsaffär och köper sin första trollstav. Efter det delade jag ut en träpinne till var och en ur en tygpåse och nämnde träslaget. Som Mr Ollivander sa: "Det är inte trollkarlen som väljer trollstav, det är trollstaven som väljer trollkarlen."
Jag visade sedan några exempel på trollstavar jag täljt och bilder på några andra. Jag nämnde för eleverna att de fått färskt trä eftersom att det är lättast att tälja i. Jag hade med några torra träpinnar som den som ville fick prova tälja för att uppleva skillnaden. Sedan fick de sätta igång.

Det var verkligen duktiga på att följa de säkerhetsföreskrifter vi tagit upp och det var duktiga på att tälja. Många täljde för första gången någonsin. Vi kommer att fortsätta nästa vecka. Jag avslutade lektionen med att prata om hur vi ska förvara pinnarna för att de inte ska sprickas.


Springande träd i korridoren

I tisdags möttes jag av av ett springande träd i slöjdkorridoren.

-Elisabet, titta vad vi har fått av en grävargubbe!

Elevernas röster var fulla av entusiasm. Vi hade haft en genomgång i tälja i slutet av fyrornas förra slöjdlektion som en förberedelse för det nya arbetsområdet. Eleverna hade iakttagit en grävare som knäckt en gren av en ek och då frankt gått fram och bett om att få ta hand om grenen för att använda i slöjden.

Det känns som en härlig positiv förväntan och delaktighet inför det nya arbetsområdet:)Varför blir sågen varm?

I onsdags fortsatte mina 3:or med sitt projket "Kul på hjul". Nu hade de flesta kommit fram till punkten såga i sina arbetsbeskrivningar.

Kontursåg när det är krokig kontur
Ibland passar det bättre med fogsvans

Skiss och mall


Eleverna arbetade på som bara den. Flera märkte att sågbladet blev alldeles hett efter ett tag. Vad kunde det bero på månntro... Eleverna fick fundera och sedan pratade vi om friktion på den avslutande samlingen.

Varför är bladet varmt?

torsdag 13 september 2012

Kul på hjul


Igår började vi med ett nytt område för årskurs 3. Jag blev inspirerad av ett inlägg på slöjdbloggen Eklandaskolans slöjdblogg. De hade ett arbetsområde som heter Kul på hjul. Syftet med arbetsområdet var att eleverna skulle få lära sig de enkla handverktygen med en lite tok-rolig uppgift.
På Eklandaskolan fick de uppgiften att  komma på en figur som annars inte har hjul, men nu ska det finnas hjul på figuren. Jag valde att inte vara lika strikt utan gav bara uppgiften att det skulle vara något kul på hjul (det vill säga jag sa inte nej till ett fordon av något slag). Jag visade bilder från Eklandaskolans blogg som inspiration och eleverna i 3:orna kom verkligen igång. Det är underbart med årskurs 3 just för att de ofta har en sådan frisläppt fantasi. Hos oss på Växthuset kommer det att bli en bananer, en orm, en snigel, en uggla, hjärtan, en limousin (53 cm lång med raketmotor!) med mera på hjul.

I det centrala innehållet för treorna står det att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda enkla skisser och arbetsbeskrivningar samt hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
För att kunna ge eleverna den möjligheten valde jag att göra en arbetsbeskrivning för området. Jag var väldigt fundersam över hur en slöjdarbetsbeskrivning utformas på bästa sätt. En arbetsbeskrivning i svenska kan jag sno ihop och jag kan ganska säkert veta vilken nivå jag ska lägga mig på och hur den kommer att tas emot av eleverna. Med ett praktiskt ämne som slöjd känns det annorlunda. Som alldeles ny slöjdlärare är jag inte helt hundra på vad alla verktyg heter och hur de ska användas "by the book". Det blev en del efterforskning och jag räknar med att få göra en del revidering inför nästa gång de ska användas.


Jag valde att vara ganska överpedagogisk med kryssrutor och många bilder. Det visade sig vara ett bra grepp. I alla fall för mina elever.

I första gruppen provade jag att inte gå igenom de första stegen av arbetsbeskrivningen utan lät eleverna bara börja jobba och läsa själva. Det var ingen bra väg. Det blev 1000 frågor och en ganska trög start.

Med andra gruppen gick jag igenom de första stegen och lät sedan eleverna börja. De kunde då använda arbetsbeskrivningen som en "kom-i-håg". Det var riktigt bra.

Jag tyckte att det var en riktigt kul uppgift och det tror jag eleverna också tyckte. Jag återkommer med mer kring Kul på hjul längre fram.


Slöjdkärlek!Sådant här blir man glad av :)

söndag 9 september 2012

Slöjdklubb

Igår var det Kulturnatten här i Uppsala. Det är en kväll (numera har det utvidgats till att vara en hel dag) då kulturaktörer av olika slag får visa upp vad de håller på med. Syftet är att olika kulturföreningar ska synliggöras.
-Kulturen är som syret för oss människor! stod det i en debattartikel i gårdagens UNT med anledning av Kulturnatten.

Min dotter och jag besökte Slöjdklubben som för tillfället var inrymd i ett konferensrum i av stadens hotell. Där kunde man till exempel prova på att påta.

Jag inser nu, när jag börjat sätta mig in i vad slöjd är, att slöjd verkligen är en viktig kulturbärare. I en av broschyrerna man kunde ta vid Slöjdklubben står det så här:
"Slöjdens alla mönster och tekniker ger en gränslös vardagsgemenskap som vandrar mellan olika kulturer och länder. Materialen skiftar och är ofta lokala, man tager vad man haver. På så sätt brukas, bevaras och utvecklas kulturarven runt om i världen." ur broschyren "Våra händer formar framtiden, hemslöjd"


tisdag 4 september 2012

Slöjda med järntråd

Idag fick femmorna testa luffarslöjd. Jag tycker att det gick riktigt bra för att vara första gången både eleverna testade det och första gången jag testade att lära ut om tekniken/materialet.

Jag lät dem först tillverka en enkel "piggbräda" som de skulle använda när de skulle tvinna tråden. För en del elever tog den uppgiften väldigt lång tid. Det hade jag inte räknat med. De eleverna hann inte göra sin krok färdig. Det gör visserligen inte så mycket - de kan göra klart en annan gång. Luffarslöjd kan vara ett bra arbete att ta till när man har tid över.

En del elever var missnöjda för att deras första krok inte blev riktigt som de tänkt sig. Jag försökte få dem att tänka på att den skicklige luffaren som gick runt och sålde fina trådarbeten nog heller inte gjorde en perfekt krok första gången han testade tekniken.

En annan sak som det var nyttigt för mig att se - nyttigt för planeringsarbetet av kommande arbetsområden - var att det var flera som hade väldigt svårt att läsa och följa arbetsbeskrivningen. Jag funderar mycket över det där med gemensamma genomgångar, arbeta efter arbetsbeskrivning och gå runt och hjälpa... Vad fungerar bäst tro... Det kanske är olika i olika grupper? Olika i olika åldrar?

Några elever hann göra klart sina luffar-slöjds-krokar och en del hann till och med testa göra många olika varianter!söndag 2 september 2012

Luffarslöjd

Jag knepar och knåpar fortfarande med terminsplaneringarna för mina grupper. Det gäller att få ihop det så att man hinner med de moment man ska samtidigt som eleverna ska hinna göra sina slöjdalster klara och kunna känna sig nöjda... När man börjar titta närmare på kalendariet visar det sig också att en rad lektionstillfällen går bort på grund av diverse aktiviteter som lägerskolor och friluftsdagar... Det är klurigt...

Mina femmor kommer att ha två veckors uppehåll efter kommande veckas lektion och jag vill inte starta det nya momentet just innan uppehållet. På tisdag ska de få intervjua varandra vidare om sina datavirus (dokumentation), men jag vill också att de ska få göra något med sina händer. Något som går rätt så fort...

Jag valde att de ska få göra en enkel krok i luffarslöjd. Idag har jag gjort en arbetsbeskrivning som jag också testat på min egen dotter som går i årskurs 5. Den fungerade bra:)

Det ska bli kul att se hur det tas emot på tisdag. Jag tror de flesta ska kunna göra en krok på en lektion. Det blir också en övning i att följa en instruktion och i att mäta upp en sträcka.

Hemslöjden på Liljevalchs

I fredags skulle jag använda min studietid till att åka och se utställningen Hemslöjden på Liljevalchs. Det var sista helgen för utställningen den här helgen.

Jag kom dock bara till Alsike. Där tvärnitade tåget och vi blev stående i två timmar på grund av en olycka. Det gjorde att jag inte hann med min utställningsutfärd. När tågen började rulla igen fick jag hoppa av och åka tillbaka till Uppsala igen. Resten av helgen har varit full av familjeprogram så tyvärr blev det ingen utställning för mig.

Jag, och ni andra som också missat utställningen, får hålla tillgodo med den här fina filmen som visar delar av utställningen.


Hemslöjden på Liljevalchs from Liljevalchs on Vimeo.