Sidor

torsdag 13 september 2012

Kul på hjul


Igår började vi med ett nytt område för årskurs 3. Jag blev inspirerad av ett inlägg på slöjdbloggen Eklandaskolans slöjdblogg. De hade ett arbetsområde som heter Kul på hjul. Syftet med arbetsområdet var att eleverna skulle få lära sig de enkla handverktygen med en lite tok-rolig uppgift.
På Eklandaskolan fick de uppgiften att  komma på en figur som annars inte har hjul, men nu ska det finnas hjul på figuren. Jag valde att inte vara lika strikt utan gav bara uppgiften att det skulle vara något kul på hjul (det vill säga jag sa inte nej till ett fordon av något slag). Jag visade bilder från Eklandaskolans blogg som inspiration och eleverna i 3:orna kom verkligen igång. Det är underbart med årskurs 3 just för att de ofta har en sådan frisläppt fantasi. Hos oss på Växthuset kommer det att bli en bananer, en orm, en snigel, en uggla, hjärtan, en limousin (53 cm lång med raketmotor!) med mera på hjul.

I det centrala innehållet för treorna står det att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda enkla skisser och arbetsbeskrivningar samt hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
För att kunna ge eleverna den möjligheten valde jag att göra en arbetsbeskrivning för området. Jag var väldigt fundersam över hur en slöjdarbetsbeskrivning utformas på bästa sätt. En arbetsbeskrivning i svenska kan jag sno ihop och jag kan ganska säkert veta vilken nivå jag ska lägga mig på och hur den kommer att tas emot av eleverna. Med ett praktiskt ämne som slöjd känns det annorlunda. Som alldeles ny slöjdlärare är jag inte helt hundra på vad alla verktyg heter och hur de ska användas "by the book". Det blev en del efterforskning och jag räknar med att få göra en del revidering inför nästa gång de ska användas.


Jag valde att vara ganska överpedagogisk med kryssrutor och många bilder. Det visade sig vara ett bra grepp. I alla fall för mina elever.

I första gruppen provade jag att inte gå igenom de första stegen av arbetsbeskrivningen utan lät eleverna bara börja jobba och läsa själva. Det var ingen bra väg. Det blev 1000 frågor och en ganska trög start.

Med andra gruppen gick jag igenom de första stegen och lät sedan eleverna börja. De kunde då använda arbetsbeskrivningen som en "kom-i-håg". Det var riktigt bra.

Jag tyckte att det var en riktigt kul uppgift och det tror jag eleverna också tyckte. Jag återkommer med mer kring Kul på hjul längre fram.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar