Sidor

söndag 27 september 2015

Världens första talande säkerhetstejp har tiara

Jag har utmanat mig själv det här läsåret med att låta varje årskurs göra någon form av digital uppgift i slöjden. Fyrorna har fått skapa digitala quiz med den fantastiska appen Tiny Tap (läs mer här) och femmorna har skapat iMovie-trailers (se här).

Treorna har fått göra så att verktyg och annat i slöjdsalen pratar med hjälp av den roliga appen ChatterPix. Appen är så enkel och självinstruerande att det räcker med att jag visar hur man gör vid sartsamlingen för att eleverna sedan ska klara att skapa inspelningar själva.

Eleverna fick i grupper om två dra en lapp med ord för olika verktyg eller föremål vi arbetet med det senaste arbetsområdet. I appen ChatterPix tar man ett foto, markerar var man vill att munnen ska vara och sedan pratar man in vad det man fotat ska säga. Man kan därefter pimpa med lite stickers i form av munnar, ögon med mera.

Övningen gick fort att genomföra för eleverna, mellan 5-15 minuter. Övningen var ett bra tillfälle för eleverna att repetera de slöjdbegrepp vi arbetat med och befästa ord och rutiner de mött. Klippen de skapat lockar till att tittas på om och om igen och därmed blir det en lustfull repetition som ger bra grund för fortsatt lärande i slöjden.

Elevernas talande verktyg hittar ni på vår slöjdblogg under fliken Slöjdord > Verktyg som pratar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar