Sidor

fredag 22 mars 2013

We are all Makers!

...det påstår Dale Dougherty i det här TED-klippet och ger en hel rad fantastiska exempel på människors kreativitet. När vi människor är "makers", när vi skapar, har vi kontroll över vår tillvaro och vi utmanar gränser, menar Dale Dougherty.

Någon som skapar behöver inte alltid veta vad det är hen skapar eller varför det skapas, säger Dale Dougherty i klippet. Det finns en märklig drivkraft som får oss att skapa ändå, utan att alltid veta vad och varför. Varför skapar man till exempel en höghuscykel (se exempel i klippet)? Det är inte lätt att motivera annat än att personen vill undersöka om det går. Är det möjligt? Skulle det fungera?

Som jag ser det är det nyfikenheten som Dale Dougherty talar om här. Att låta sig som person drivas av nyfikenhet. Det öppnar upp för kreativitet. I ämnet slöjd kan vi till stor del låta eleverna var "makers". Jag har vinnlagt mig om att skapa uppgifter, eller kunskapsområden som Jenny Frohagen kallar det (bra ord!), som rymmer skaparkreativitet för eleverna. Uppgiften ska utmana eleven att tänka kreativt och hitta en egen design och gärna egna lösningar. När detta lyckas får man aldrig en tråkig stund som slöjdlärare:)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar