Sidor

måndag 11 mars 2013

Utveckling genom film

Jag har idag redigerat ihop en instruktionsfilm om att sammanfoga. Mina femmor har ett projekt där de designar och tillverkar lampetter med återbruk. Jag upptäckte förra terminen att eleverna kom till momentet sammanfoga vid väldigt olika tidpunkter under tiden vi hade projektet. För de elever som designat de mest komplicerade formerna för sin lampett kunde genomgången bli aktuell flera, flera veckor efter att den var aktuell för andra. Jag hade en tanke om att eleverna skulle få visa varandra. Några elever klarade det, men det är ganska många moment och jag märkte att det var svårt för eleverna att ta sig an den uppgiften. För mig som pedagog var det också svårt att hinna visa gång på gång på ett pedagogiskt sätt.

Idén föddes då om att spela in en instruktionsfilm. Nu är filmen klar och vi ska testa den i skarpt läge. det ska bli spännande att se hur det fungerar.

Det är också spännande ur aspekten att jag som så ny träslöjdslärare känner mig lite osäker på om jag gör rätt. Kan man göra så här när man sammanfogar? Namnger jag alla verktyg och metoder rätt? Genomför jag det på ett säkert sätt?
Jag bestämde mig för att jag inte kan låta dessa grubblerier hindra mig från att testa arbeta på det här sättet. Jag får publicera detta och hoppas att jag kan få hjälpsam respons på delar som kanske behöver justeras.

Att filma sina genomgångar ställer allting på sin spets. Allt blir synligt och allt blir definitivt. Det här är en väldigt intressant pedagogisk metod. Det synliggör mycket som annars är svårfångat och när det blir synligt kan man prata om det och utvecklas. Jag hoppas på det - utvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar