Sidor

söndag 17 mars 2013

Slöjddiskussioner på Facebook

Som IT-pedagog har jag har jag stor nytta av flera olika Facebookgrupper där folk med liknande intressen frikostigt och öppet delar tankar, frågor, tips och idéer. Facebookformatet inbjuder till givande diskussioner där alla som önskar kan ta orda och delta. Nu har jag hittat en grupp även för slöjd, nämligen Nationellt resurscentrum för slöjd. Gruppens 495 medlemmar delar tankar om bedömning om slöjd samt andra tankar och tips inom slöjdämnet. Det verkar vara en riktig resurs!
Tack Martina Rylander Lundström som tipsade mig om sidan. Gruppen startad av bland annat Jenny Frohagen med en önskan om att även ämnet slöjd får ett Nationellt resurscentrum.

I gruppen fick jag tips om nedanstående fascinerande film:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar