Sidor

fredag 25 oktober 2013

Idéutveckling med tydliga mål

Vi startar nu ett nytt arbetsområde med årskurs 5. Eleverna får i uppdrag att skapa en lampett med egen design utifrån en inspirationskälla som får välja själva och med minst ett återbruksinslag. Det här blir tredje terminen jag har det här arbetsområde med årskurs 5 och det fina är att jag kan förbättra och förfina uppgiften lite för varje termin. Förra terminen införde jag en instruktionsfilm för sammanfognings-momentet. Här kan du läsa mer om det.

Den här terminen har jag valt att vara mer tydlig med målen för arbetsområdet i starten. Jag har gjort en matris där jag tydliggjort vad det betyder att vara godkänd på de sju olika målen som ingår och vad det krävs för att bedömas som "vass", som att man har "mer än tillräckliga kunskaper" som Skolverket numera väljer att kalla det högre måluppfyllelse-steget för åk 1-5 numera. Med hjälp av det alldeles nya bedömningsstödet för målen för årskurs 6 tyckte jag att det blev lätt att beskriva de här olika stegen. Jag tror att det blev tydligt för eleverna och jag tror att eleverna kommer att ha mycket god chans att nå den högre måluppfyllelsen genom att de nu vet vad som krävs.

Kanske var det också målens tydlighet som bidrog till att alla elever kom igång med en härligt sprudlande idéprocess. Jag betonade att själva idé- och skiss-fasen gärna fick ta tid och att de gärna fick tänka till nästa slöjdtillfälle. Eleverna kom med härligt skiftande idéer. Exempel på inspirationskällor är graffiti, familjen och palats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar