Sidor

tisdag 7 januari 2014

Uppsalastafetten har startat

Idag hade vi nätverksträff för slöjdlärarna i Uppsala kommun. Det var min förstelärarkollega Elin och jag som arrangerade träffen. Vi startade med en inspirationsinjektion om hur vi själva arbetat med digitala verktyg i våra slöjdgrupper. Sedan fick deltagarna dela egna erfarenheter om digitala verktyg med varandra i grupper. Andra delen av eftermiddagen fick deltagarna arbeta med bedömningsstöden i slöjd från Skolverket.

Uppsalas slöjdlärare är svältfödda på nätverksträffar. Det här är den första vi har på ett drygt år och man kunde märka i samtalen och i utvärderingarna att pedagogerna längtar efter kollegor att dryfta ämnesspecifika frågor tillsammans med.

Eftersom nästa inplanerade nätverksträff är först i november valde vi att skapa en webbplats där vi kan mötas digitalt i ett utvidgat kollegium inom kommunen. För tillfället är det en blogspot-adress, men förhoppningen är att webbplatsen inom kort ska kunna vara del av en övergripande pedagogsida för kommunen (den finns inte ännu...). Vår slöjdmötesplats heter Slöjdlärarna i Uppsala.

Som en överraskning utmanade vi våra slöjdkollegor i att anta utmaninegn att ta emot en stafettpinne som en budkavle med budskapet "Vad gör ni i era slöjdsalar?". Utmaningen är att svara på frågan genom att enkelt berätta lite om vad man gör i text och bild, märka pinnen med sitt unika bomärke och sedan skicka vidare pinnen. Svaren på frågan publicerar vi på webbplatsen Slöjdstafetten i Uppsala. En förhoppning är att stafetten ska leda till ökad delaktighet mellan slöjdsalarna i kommunen. Kanske det kan leda till mer samarbete?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar