Sidor

onsdag 29 januari 2014

Tydliggöra målen

Kursuppgiften är att välja ut en undervisningsgrupp och tydliggöra några delar av kunskapskraven. Målsättningen är att eleverna ska förstå innebörden, förstå de aktuella värdeorden, förstå skillnaden mellan kraven för de olika betygen och att vi tillsammans ska komma på lokala exempel på slöjdarbeten, kunskaper eller elevprestationer som svarar mot de olika betygsnivåerna - gärna exempel som är lätta att överföra till pågående eller kommande arbetsområden/uppgifter.

Jag valde ett exempel från årskurs 5 och ett från årskurs 3 eftersom jag bara undervisar i åk 3-5. Här är mitt bidrag:

"Jag inledde femmornas (jag undervisar bara åk 3-5 så det fick bli ett exempel från åk 5) arbetsområde med att gå igenom matrisen för arbetsområdet noga. Läs och se bilder på: http://korta.nu/tydliga_mal

Ett ytterligare exempel finns i den här länken: http://korta.nu/vasst. Det är från åk 3. När jag lyssnade på de första eleverna som spelat in sinutvärdering märkte jag att de inte riktigt fått med det jag avsett. Nästkommande tillfälle repeterade vi målen och jag vinnlade mig om att de verkligen skulle förstå vad som gällde för ”mer än tillräckliga kunskaper”. Jag gav exempel och eleverna fick ställa frågor. Resultatet blev anmärkningsvärt mycket bättre efter detta."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar