Sidor

torsdag 30 januari 2014

Fokus på formativt

Vi har haft en kursuppgift där vi ska välja en av våra undervisningsgrupper,gärna en med ett pågående arbetsområde som har ett avgränsat och tydligt avsett lärandemål. Under en lektion skulle vi sedan fokusera extra mycket på att ge formativ bedömning på just de lärandemål som var aktuellt. Lektionen kunde avslutas med en diskussion med elevgruppen om hur de uppfattat lektionen och mitt förhållningssätt.

Jag känner mig inte helt säker på att jag uppfattat och genomfört uppgiften rätt, men jag är i alla fall väldigt nöjd med hur det blev.

Jag valde en lektion i årskurs 3. Eleverna skulle få prova på att arbeta metall för första gången. Jag introducerade järntråd, diverse tänger, några få tekniker och handvalsen. Innan jag gjorde detta berättade jag om Buffeln (en av "The Big 5" (metakognition) som är ett övergripande gemensamt tema vi har på vår skola det här läsåret). Buffeln sa: "Att vara slug! Pröva och ompröva.". Vi pratade om vad ordet slug betydde och att det är släkt med ordet slöjd. Vi pratade om vad det betyder att pröva och ompröva och att de idag skulle få öva speciellt på det eftersom vi skulle börja med något nytt som ofta kan kännas svårt till en start. Eleverna var med i tänket.

Att arbeta med metalltråd allra första gången brukar många elever uppleva som svårt. Tråden sticker iväg i alla riktningar och beter sig inte som eleven vill. Elevernas små händer har många gånger svårt att att till en början få tång, tråd och hand att samspela. Många elever brukar bli frustrerade och flera brukar vara nära att ge upp är min tidigare erfarenhet.

Under lektionen använde jag flitigt ordet slug när jag gick runt och gav eleverna respons på deras arbete. "Det där var slugt gjort!", "Nu behöver du vara slug. Vad kan du göra?", "Det låter som en slug lösning, prova!". Jag uppmuntrade dem att pröva och prova igen.

Vi avslutade lektionen med ett samtal som jag spelade in. Här kan ni höra vad de sa.


Jag blev positivt överraskad av Emilies slutsats att man behöver samarbeta för att kunna vara riktigt slug. Det har hon ju så galet rätt i. Flera av eleverna överraskade nog också sig själva med att märka att de kunde mer än de från en start, när de först stötte på sin motgång, trodde.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar