Sidor

fredag 28 augusti 2015

Slöjdbandet - att göra lärandet synligt

Hur kan man få elever i årskurs 3 att förstå vilka mål vi arbetar mot i slöjden utan att man ska bli för mycket "långrandigt" prat eller bli för abstrakt? Det har jag klurat en hel del på. Jag vill att målen ska vara tydliga även för våra yngsta skolslöjdare. Jag vill att alla ska få chans att utvecklas och känner de till målet så är det lättare att komma dit tänker jag. Jag vill också göra det synligt för eleven att målet är nått.

Jag deltog i en diskussion i Facebook-gruppen Nationellt resurscenter för slöjdämnet i början av augusti där Jessica Dahlberg-Lindholm väckte frågan om någon form av "badges"/scoutmärken i slöjden. Det är en intressant idé och det satte igång mina tankar. Jag vill gärna att "badges-erna" är taktila och inte digitala för mina yngsta slöjdelever och jag har nu en plan som jag ska testa på mina treor i höst.
Jag använder bilder och symboler när
vi pratar om regler och säkerhet i slöjdsalen.

Eleverna fick en sedvanlig säkerhetsgenomgång. Därefter fick de var sin enbit och jag introducerade hur man slipar kanter. När kanterna var fina fick de skissa sitt namn med blyerts och sedan, efter en genomgång, bränna in sitt namn med glödpenna.

Treorna var helt exalterade över att få använda en så "farlig" apparat som glödritningspennan vid allra första slöjdlektionen. Det är kul att de är ganska lättroade:) Alla hann slipa och bränna klart.

Efter städningen (där eleverna blev exalterade igen över att få använda dammsugarna) samlades vi och repeterade/"förhörde" vad de kom ihåg av säkerhetsreglerna. När jag försäkrat mig om att alla hade hyfsat koll så delade jag ut "säkerhetspärlan" som de fick trä på sitt slöjdband där namnbrickan var startpärlan.

Min tanke är sedan att eleverna för varje nytt arbetsområde ska få en startpärla som symboliserar arbetsområdet och sedan målpärlor som symboliserar de olika målen vi satt upp för arbetsområdet. När arbetsområdet är slut och vi utvärderar delas pärlorna ut. Min förhoppning är att målen ska bli konkretare. Jag är nyfiken på att se hur det kommer att gå.

Vid jul är slöjdbandet fullt med pärlor som visar lärdomar. Förhoppningsvis kommer elever kunna se tillbaka på sin termin och genom pärlorna kunna påminnas om de olika delarna och målen. Slöjdbandet skulle kunna tas med vid utvecklingssamtalet och synliggöra slöjdkunskaperna.

Fortsättning följer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar