Sidor

onsdag 5 mars 2014

Dagens fokus

På veckans slöjdlektioner har mina femmor fått rikta speciellt fokus på ett av målen för det aktuella arbetsområdet.Jag började lektionen med att repetera några av målen och sedan ge eleverna i uppgift att försöka fokusera extra mycket på målet ovan. De skulle dessutom spana och försöka lägga märke till när andra arbetade mot målet så att de på slutet kunde ge exempel på bra försök till att nå målet som de sett under lektionen.

Blue tar hjälp av två klasskompisar för att kunna bestämma sig för vilken av sina
skisser hon ska välja.
Jag tyckte mig kunna  märka att eleverna hjälpte varandra bättre under de här lektionerna. När jag några gånger påminde dem om dagens fokus blev de än mer hjälpsamma och på slutet när vi lyfte fram exempel från lektionen var det många som kunde berätta att de fått hjälp av sina kompisar. I en av grupperna tyckte eleverna att jag skulle bli mer sträng på att inte hjälpa en elev som inte först frågat en kompis om hjälp. Eleverna som blev omnämnda som duktiga hjälpare i exemplen blev märkbart stolta och förhoppningsvis inspirerar detta till ökat samarbete, större självständighet och mer gemensam problemlösning på slöjden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar