Sidor

måndag 17 mars 2014

Att fånga problemlösning

Ibland lyckas man vara där precis då det händer och har man då så tur att man just då lyckas ha en kamera i fickan (vilket jag oftast har) kan man i bästa fall fånga en problemlösning på bild. Problemlösningsdokumentationen är en pedagogisk skatt. Bilderna kan hjälpa till att göra den svårfångade tanken synlig. När lösningen är presenterad glöms ofta de tidigare lite virriga tankarna bort. Vi glömmer lätt vad problemet var och hur vi tänkte innan vi hade lösningen. Genom att fånga något av tankarna på bild kan vi se problemlösningsprocessen och som pedagog kan jag lära mig mer om hur eleverna tänker. Det är värdefullt för min utveckling som pedagog.

Läs mer om problemlösningen nedan på vår slöjdblogg Slöjdsalarna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar