Sidor

tisdag 4 oktober 2016

Slöjdbiennalen

Jag sitter på tåget på väg hem från två fullmatade dagar på Slöjdbiennalen i Linköping. Det har varit fantastiskt att få fokusera på olika aspekter av slöjd tillsammans med slöjdlärare från olika delar av landet. En styrka i Slöjdbiennalens upplägg är den starka forskningsanknytningen. Flera av föreläsarna har forskat, forskar eller har anknytning till forskning.

Jag ska försöka sammanfatta några av mina intryck.


Slöjdbiennalen består av föreläsningar  för alla varvat med valbara seminarium. Det fanns fem parallella seminarier och det var många gånger svårt att välja eftersom det fanns mycket som var intressant. 
Det första seminariet jag besökte handlade om ett nytt kartläggningsmaterial i slöjd för steg 3 i Skolverkets kartläggning av nyanländas kunskaper. Emma Gyllerfeldt är universitets adjunkt vid slöjdlärarutbildningen på HDK vid Göteborgs universitet och hon har varit med och tagit fram materialet. Parallellt med arbetet med kartläggningsmaterialet har hon skrivit en magisteruppsats om nyanlända elevers interaktion i en textilslöjdsal. 
Syftet med kartläggningsmaterialet är att ge en bild av vad eleven kan. Kartläggningen får ta max 70 minuter och kommer att beröra slöjdämnets fyra förmågor. Eleven ska få använda sitt starkaste språk vilket innebär att tolk kommer att krävas. 
Jag tycker att det ska bli intressant att ta del av det här materialet. jag är nyfiken på att ta del av upplägget och på att se hur de olika förmågorna ska kunna kartläggas. Kanske det kan vara till nytta för kartläggning av även andra elevers kunskaper tänker jag spontant. Kartläggningsmaterialet beräknas komma under hösten.

Stina Westerlund från Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet disputerade våren 2015 med avhandlingen Lust och olust – elevers erfarenheter i textilslöjd. I sin föreläsning berättade hon om sin forskning kring elevers emotioner, känsloutspel i slöjdarbetet och hur de påverkar elevernas arbete. I sina studier har hon kunnat urskilja fyra emotionella praktiker, fyra olika attityder till slöjdarbetet. Det som jag tyckte var mest intressant var ta del av hur man i en till synes vardaglig och lite tramsig dialog mellan några elever kan få syn på lärande och se utvecklingssteg. Forskningen kan fånga och synliggöra det som många gånger inte hör eller lägger märke till.

Eva Söderberg, lärare i slöjd vid Vallhamra skola i Partille, pratade under rubriken "I slöjden är vi alla makers….eller? Makerkultur, makerspaces och digitala material utifrån en slöjdlärares perspektiv". Hon bjöd på en rad intressanta länkltips. Till exempel Carl Heath text The hand and the mind, Sylvia´s super-awesome Maker Show, Becky Sterns hemsida och Evas egen hemsida Hjärna med händer. Seminariet gav mig lust att undersöka Maker-rörelsen vidare.

Biennalen avslutades med en föreläsning av journalisten och författaren Frida Arnqvist Engström. Hon driver sedan 2008 bloggen Kurbits. Frida tog oss med på en nutidshistoria-resa genom uppkomsten av det hon samlar under begreppet Gerillaslöjd. Det handlar om hur olika typer av handgjort skapande kan användas för att provocera och påverka samhället.

Alla slöjdlärare borde få möjligheten att åka på Slöjdbiennalen och inspireras och nätverka. Vi var i år 250 deltagare. En ganska lite grupp med tanke på att det för tio år seden brukade vara omkring 1000 deltagare. Man kan undra hur det kommer sig att så få slöjdlärare får möjlighet att åka på Biennalen nuförtiden...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar