Sidor

söndag 16 oktober 2016

Samarbete för att nå målen

Mina fyror har startat med arbetsområdet Budbärare. I årskurs tre fick de göra budbärare i form av spillvirkesfigurer genom att sammanfoga med spik i ett enskilt arbete. Nu i årskurs 4 får de göra samma typ av figur, men nu får de arbeta i par och de ska sammanfoga med skruv.  Jag har kört det här konceptet några terminer nu och jag tycker att det fungerar bra. Det passar treorna bra att få arbeta enskilt och det passar fyrorna bra att få känna igen uppgiften, men få introducerat en annan sammanfogningsteknik. Att skruva och försänka passar också bra att göra i par då en kan hålla och en kan borra.
I starten av arbetsområdet tydliggör jag målen för arbetsområdet. Eleverna behöver ges en chans att förstå de mål de arbetar med. Nu när eleverna går i årskurs 4 har jag valt att använda mig av formuleringarna från kunskapskraven. Det är ganska många svåra ord, till exempel: delvis, i huvudsak fungerande, genomarbetad och ändamålsenlig. Min tanke är att eleverna behöver börja bekanta sig med de här orden eftersom det är med hjälp av de orden som bedömningen görs. Jag är medveten om att alla elever inte förstår alla de här orden nu, men jag förklarar vad de betyder, vad de innebär för deras arbete och de kan ta ett steg i att ”äga” orden.

Den här terminen har jag valt att låta eleverna dokumentera sin slöjdprocess genom en bildberättelse. Bilderna till bildberättelsen uppmanas eleverna ta under arbetets gång. 
Genom att eleverna fotar under slöjdprocessen startar tanken på berättelsen redan under arbetet. De gör val av vad de fotar och sedan ett urval av de foton de har tagit. Förhoppningsvis gör det att eleven hinner bearbeta och reflektera över sitt görande mera. Det tror jag är bra och då är foto ett fantastiskt bra verktyg.
Det som är av intresse för bildberättelsen i det här arbetsområdet är om eleverna stött på något problem och vilken lösning de hittade. En utmaning som jag kan se är att en del elever har svårt att identifiera problem i sitt arbete. Det är inte riktigt ok att hitta problem. Ett problem kan uppfattas som något enbart negativt. I slöjden är ett problem många gånger intressant, något som går att lösa på olika sätt och något som leder till lärande. Vi tränar på det här bland annat genom att jag uppmärksammar problem som något spännande som vi kan lösa tillsammans, se till exempel ett tidigare inlägg här på Slöjdpedagogen Problemlösning i slöjdsalen. På sikt kan eleverna lära sig ett problemlösande, entreprenöriellt tankesätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar