Sidor

torsdag 11 september 2014

Utvärdering av slöjdämnet

År 2003 gjordes den förra och nu är det dags igen. Skolverkets utvärdering av slöjdämnet är genomförd och nu pågår arbetet med att sammanfatta det digra materialet till en rapport. Tillsammans med två andra slöjdlärare blev jag tillfrågad om att läsa rapporten och komma med synpunkter på läsvänligheten och innehållet ur lärarperspektiv.

Slumpvis utvalda klasser och tillhörande lärare har fått svara på en mängd frågor om skolämnet slöjd och svaren ger en bild av vad ämnet har för styrkor och utmaningar. Det var en intressant läsning och materialet kommer att bli en bra utgångspunkt för utvecklingsarbetet av ämnet. 

Rapporten beräknas vara klart i början av nästa år.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar