Sidor

söndag 21 september 2014

"Jag är vass på det här!"

Jag håller fast vid mitt Lampett-projekt i årskurs fem. Arbetsområdet innehåller så många bitar som eleverna kan utvecklas bra inom. De senaste omgångarna jag startat arbetsområdet har jag varit väldigt noga med att gå igenom målen och bedömningen av dem innan vi startar. Jag tycker mig kunna se att det har effekt på hur eleverna arbetar och hur de vänder sitt fokus. Om jag har lyckats förklara målen bra så blir arbetet mer fokuserat. Jag märker också att jag själv kan bli bättre på att leda eleverna i arbetet ju fler gånger jag kör samma arbetsområde. Jag utvecklar området, spetsar mina instruktioner och min handledning och området utvecklas och förbättras.

Ett av delmålen är att göra en ritning eller mall. För att få mer än godkända kunskaper ska mallen eller ritningen också användas aktivt i arbetet med slöjdföremålet. Det blir en liten aha-upplevelse när eleven inser att hen behöver hämta sin ritning för att kunna mäta ut sitt träämne och samtidigt kan se kopplingen mellan det här och målet vi gick igenom lektionen innan.

Jag ser att även om jag vinnlägger mig om att formulera målen så konkreta och för eleven verklighetsnära som möjligt så behöver jag hjälpa eleverna att bygga bron mellan mål och klassrumsaktivitet. Det känns fint när bron syns och eleven kan konstatera:
"Jag är vass* på det här!"

* Vi brukar kalla Mer än godtagbara kunskaper för att eleven är Vass, inspirerade av Årstaskolans Kass-till-vass-trappor.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar