Sidor

fredag 13 december 2013

Slöjden kan inspirera digitalkunskapen

"Ersätt skolslöjden med sociala medier-kunskap", skriver Internetworlds Jack Werner.

Gärna dataslöjd i skolan, men aldrig som ersättning av slöjdämnet, tänker jag. Digitalkunskap* behöver in i alla ämnen i skolan. Skolan ska vara en del i samhället. Dagens samhälle är digitalt, alltså ska skolan låta det digitala genomsyra skolämnena. I den bästa av världar skulle inga särskilda IT-lektioner behöva finnas. De digitala redskapen ska vara en naturlig del i den verktygslåda som skolan förfogade över och IT skulle användas vid sidan av papier mache och svampexkursioner.
Vi är, på de flesta skolor i Sverige, inte där ännu. Digitalkunskap behöver fortfarande på många håll ligga som särskilda lektioner för att de baskunskaper som behövs för en bra digital-kunskpas-integrering i alla ämnen ska komma på plats.

Slöjden är unik med att kombinera hantverkskunnande, miljömedvetenhet och entreprenörskap med estetiska synpunkter och en medveten formgivning som eleven själv varit aktiv i att utforma och genom att eleverna själva jobbar med verktyg och redskap (Visst är det bra formulerat? Jag ska inte ta åt mig äran. Det är snyggt formulerat av Kajsa Borg från slöjdlärarutbildningen vid Umeå universitet.). Samspelet mellan handens arbete, känslan för material och tankens fantasi och kreativitet kan inte ersättas med någon form av digitalkunskap. Digitalkunskap kan komplettera och effektivisera slöjden på samma sätt som digitalkunskap kan komplettera och effektivisera skolans övriga ämnen.

Det som är speciellt med slöjden och det pratas alltmer kring slöjd och IT/Makerkultur i samma mening är att slöjden har styrkor som digitalkunskap kan lära sig av. "Hantverkskunnande, miljömedvetenhet och entreprenörskap med estetiska synpunkter och en medveten formgivning som eleven själv varit aktiv i att utforma och genom att eleverna själva jobbar med verktyg och redskap", allt det gäller även för digitalkunskapen. Slöjden har en stark tradition av idéutveckling och kreativt arbete. Vi kan dela med oss av slöjdens unika pedagogiska tänk till digitalkunskapen och vi kan även ta del av vinster från digitalkunskapen in i slöjden.

Här nedan ser ni ett verktyg som används i Maker-sammanhang.
*ordet Digitalkunskap är, av vad jag förstår, myntat av Teacher Hack

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar