Sidor

måndag 27 maj 2013

Silversmide

Jag var på en kursdag i smide för några veckor sedan i min slöjdlärarutbildning och en av mina kursuppgifter är att smida ytterligare tre saker innan sommaren och dokumentera processen. Jag har inte tillgång till någon smedja på min skola och jag fick sätta igång ett detektivarbete i att försöka få fatt i någonstans där jag skulle kunna genomföra uppgiften. När allt såg mörkt ut och inge smedja var inom synhåll anmälde jag mig till en helgkurs i silversmide. Vår kursledare på utbildningen hade sagt att vi, om vi inte hade tillgång till en smedja, kunde lämna in arbeten med kallsmide. Genom en kurs i silversmide tänkte jag att jag kunde få lite hjälp med smidesmoment, moment som kanske kunde vara mer anpassade till de elever jag jobbar med.

Ungefär i samma veva som jag anmälde mig fick jag kontakt med en slöjdkonsulent och genom honom fick jag kontaktuppgifter till slöjdare som håller kortkurser i smide i en smedja inte långt från Uppsala. Jag valde dock att gå sliversmideskursen och sparar järnsmide till en annan gång.

Kursen i silversmide var väldigt rolig och lärorik. På bara två dagar fick jag prova på en rad olika tekniker och fick inblick i finsmidets konst. Jag förstår att många av teknikerna kräver år av träning för att behärska, men jag tror samtidigt att det finns en hel del av teknikerna som kan praktiseras i viss form även med yngre barn som jag arbetar med. Jag tänker speciellt på prägling och sågning. Kanske jag inte kommer att arbeta med just silver med mina elever eftersom det är så dyrbart, men flera av teknikerna går att praktisera även på andra, mindre kostsamma, metaller.

Det var också spännande med kursen att få prova på att vara elev. Kursledaren var mycket duktig och kunde handleda oss deltagare på ett bra sätt. Det var dock nyttigt för mig att få känna på hur det är att vara elev och kastas in i att prova tekniker man aldrig förr testat. Det är svårt att inte se helheten och svårt att ta in helheten. Det är svårt att planera ett arbete när man inte behärskar de olika momenten, man kan inte se vilka konsekvenser vissa av de val man gör får längre fram i processen. Jag ska ta med mig den erfarenheten och hoppas att det ska göra mig mer ödmjuk i mötet med eleverna och att det ska hjälpa mig i min planering av arbetsområden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar