Sidor

måndag 6 maj 2013

Sätt att se på konst

Jag är fylld av inspiration efter en eftermiddag på Bror Hjorts Hus och ett fint program kring konstpedagogik för pedagoger inom skolan. Jag arbetar visserligen inte som bildlärare det här läsåret, men jag anser ändå att jag arbetar med konst. Slöjd är på väldigt många sätt ett skolämne som har med konst och konstpedagogik att göra.

Vi fick först en visning av den aktuella utställningen med orginalillustrationer av Stina Wirsén. Jag älskar att se just orginalillustrationer. Man kommer liksom så nära själva hantverket. Man kan se hur vissa bilder klippts ihop, byggts upp genom att ha lappats och lagats. Stina Wirséns bilder var imponerande spontana och jag kunde inte se en droppe tip-ex.

Anna Ehn från Uppsala kommun berättade om vandringsutställningen "En gång till" som finns att låna för skolor inom Uppsala kommun. Utställningen är packad i en resväska som lätt kan rullas med på hjul. Titeln "En gång till" anspelar på det gemensamma temat för de olika konstnärernas verk i utställningen, nämligen att verken är skapade av saker som redan använts till något annat en gång. Det är återbruk-konst. Vandringsutetällningen är tänkt att inspirera skolelever till eget skapande, och visst blir man inspirerad av en kopp skapad av Spindelmannentidningar och ett hus med stuckaturinnertak gjort av en pepparkaksburk.

Programmet var fullspäckat av intressanta aspekter på att se på konst. Marika Bogren, konstpedagog på Nationalmuseum, berättade om sitt pedagogiska arbete och talade inspirerande om att "se med hela kroppen".
Maria Malmgren Wallin från  Bror Hjorts Hus berättade om Skapandeskolaprojektet Konst + Matematik = sant! Ett projekt där elever arbetade mot målen i matematik genom konst och skapande.
Kvällen avslutades med att HAKA-konstnären Katarian Sundkvist Zohari pratade om konsten som språk och om möjligheten att hitta sitt eget språk i skapandet.

Jag är inspirerad!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar