Sidor

lördag 26 januari 2013

Slöjd + dator = sant!


Igår var jag i Göteborg för lärarlyftsstudier igen. På programmet stod föreläsning med Inger Möller Degerfält, skaparen av slojd.nu. Slojd.nu består dela av Slöjdportfolio och dels av Slöjdlexikon. Slojd.nu innehåller även en imponerande länklinsta, information om textillärarlistan (inte bara för textillärare, för alla som arbetar med slöjd) med mera. Slojd.nu är moderna digitala samhällsmedborgare och finns därmed på alla adekvata webbforum som till exempel Facebook, Twitter och Flickr.

Slöjdportfolio är en databas för elevers slöjdarbeten. Inger berättade om bakgrunden till databasen, hur idén utvecklats och hur det fungerar idag. Jag tyckte att det var mycket intressant. En stor fördel med databasen är att elever kan flytta med sig sin slöjdportfolio när hen byter skola och genom portfolion kan eleven få syn på sin utveckling och sitt lärande.
En annan del av slöjd.nu är instruktionsfilmer för olika tekniker inom textilslöjd. Vi fick testa en av intruktionsfilmerna och lära oss knyta ett makraméarmband. 

Vi fick lära oss göra ett makraméarmband
På programmet var även ett pass om säkerhet i trä- och metallslöjdsalen. Den biten känns viktig, men samtidigt svårt och ansvarstyngande. Jag har en del områden jag behöver ta itu med när det gäller säkerheten i min sal. Skyltar ska upp och säkerhetszoner ska tejpas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar