Sidor

söndag 1 februari 2015

Två pinnhälsningar på samma dag

I fredags ramlade det in två hälsningar från vår Expresspinne. Expresspinnen är en del av Slöjdstafetten som går ut på att slöjdelever skickar hälsningar där de berättar vad de gör i sina slöjdsalar. Hälsningarna publicerar vi på bloggen Slöjdstafetten. Slöjdstafetten är tänkt att ge inspiration och visa på mångfalden och skaparlusten i Sveriges slöjdsalar. Slöjdstafetten kan också vara ett första steg in i dela-kulturen på nätet för dem som deltar. Det finns numera många slöjdbloggar, men det finns samtidigt väldigt många slöjdlärare som tycker att tröskeln till att använda sig av digitala dokumentationsverktyg är hög.

Vi har haft en hel del motgångar i slöjdstafetten, men sedan vi lanserade Expresspinnen så har vi fått hälsningar med ganska jämn ström. För mig känns det som julafton varje gång vi får en hälsning. Det är verkligen roligt att ta del av vad andra gör och roligt att knyta kontakter med slöjdlärare runt om i landet. Jag hoppas och tror att sidan kan vara en inspirationskälla för flera.

Idag har supersjuorna i Furutorpskolan kompletterat sin hälsning med en film. Besök gärna Slöjdstafetten och ta del av alla fantastiska hälsningar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar