Sidor

fredag 23 januari 2015

Slöjd i särskolan

Igår höll jag i en inspirationsträff för slöjdlärare i särskolan. Inspiration kan jag ge, men i särskolan har jag aldrig arbetet så kopplingen till det unika för särskolan fick deltagarna själva bidra med i nätverkande anda.

Jag berättade lite om mitt arbete med slöjd kopplat till dokumentation på våra bloggar. Deltagarna fick prova på slöjduppgiften Budbärare och sedan samtalade vi om hur den uppgiften skulle kunna anpassas och skruvas på för att passa de elever lärarna i särskolan möter. Vi fick ett spännande och givande samtal. Många kom med förslag på hur uppgiften kunde förenklas och styras ytterligare för att man ska kunna nå fram till eleverna och för att man ska nå utvalda mål. Ett förslag var att "preppa" materiallådorna med träbitar i geometriska former och sedan låta eleverna skapa utifrån dem. Ett annat förslag var att "översätta" den här träslöjduppgiften till textilslöjd. Det är kul att se att en enkel uppgift kan ge så många nya idéer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar