Sidor

fredag 17 oktober 2014

Att tala om uttrycket är en väg att gå

På vår kommuns slöjdnätverksträff på höstlovsveckan kommer ett av temana vara den fjärde förmågan: tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. På UR:s sida finns intervjuer med representanter från alla ämnesgrupper som varit med och författat de olika kursplanerna i Lgr 11. För slöjd är det Jenny Frohagen som är intervjuad och hon ger en bra bild av tankarna bakom formuleringarna i kursplanen.

På frågan om varför jämställdghet inte finns direkt uttalat i Lgr 11:s kursplan i slöjd berättar Jenny Frohagen om hur tankarna gick i gruppen som utvecklade kursplanetexten kring det här centrala och viktiga område. Slöjden har varit väldigt könsnormativt och har bidragit till att skapa könsroller som har varit väldigt negativa, menar Frohagen. Betoningen på det estetiska, kulturella och på uttrycket i föremålen är en väg att gå som hon menar ska bidra till ökad jämställdhet i slöjdundervisningen.
"Slöjdlärare kommer inte att kunna komma undan med att inte problematisera varför en elev väljer att göra rosa lådor hela tiden eller bara välja en färg. Slöjdläraren måste utmana eleven."

Lyssna själva - här är länken till podden.

Länk till intrevjun med Jenny Frohagen om mkursplanen i slöjd
"Slöjden har tampats med en mossighet" på UR:s hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar