Sidor

måndag 10 februari 2014

Synligt lärande i slöjdsalen

Vilka tekniker/pedagogiska trix använder du för att synliggöra elevernas lärande i slöjden?

Christer Lundahl, docent och lektor vid institutionen för pedagogik på Stockholms universitet, pratar i klippen nedan om aktiviteter för att synliggöra lärandet. Det handlar inte direkt om slöjd, men med god vilja och lite slöjd-slughet, kan man applicera hans tankar även i slöjden. Christer pratar om att använda Twitter för att sammanfatta en bok. Skulle man kunna använda Twitter för att sammanfatta sina slöjdkunskaper? I ett Tweet kan man bara använda 140 tecken, något som kräver att skribenten processar och extraherar sina tankar. Att få en begränsning som 140 tecken är produktivt för tänkandet, menar Christer Lundahl och jag är villig att hålla med.
En annan vinst med ett Twitterflöde som sammanfattar lärande är att eleverna kan se och ta del av vad de andra har förstått och läraren (och de andra eleverna) kan kommentera elevens bidrag.
Vill/kan man inte använda Twitter så skulle Post-it-lappar på whiteboarden kunna fungera nästan lika bra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar