Sidor

måndag 22 april 2013

Slöjd håller, något för skolan?

Idag har jag varit på Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor för att delta i en grupp som har i uppdrag att titta på webbplatsen Slöjd håller och se hur den skulle kunna bli mer användarvänlig för skolan.

Jag känner mig ärad att som så pass ny inom slöjd få plats i en sådan grupp. Det är kul att de värdesätter "nya ögon" och att det ser värdet i den kompetens jag har. Det var kul att se Nämnden för hemslöjdsfrågors lokaler och spännande att möta de andra i gruppen i givande diskussioner och samtal.

Webbplatsen Slöjd håller är skapad av Sveriges hemslöjdskonsulenter, arbetsgruppen för hållbar utveckling i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågors. Webbsidan ersätter en miljöpärm som tidigare fanns. Sidan tar upp viktiga frågor om hur man kan skapa en hållbar livsstil med hemslöjden som en naturlig inspirationskälla. "Våra val gör skillnad. Hur vi konsumerar och lever påverkar framtidens miljö.", så skriver hemslöjdskonsulenterna på webbplatsens om-sida.
De här frågorna har en given plats i skolan, och en webbplats som Slöjd håller kan definitivt vara en stor hjälp. Vi har idag tittat på sidan och spånat kring hur den skulle kunna bli mer tillgänglig och mer användbar för pedagoger och elever inom skola. Vi har en mängd idéer. Nu återstår att se om idéerna gillas och om vi får fortsatt uppdrag att förverkliga några av dem.

Överst till vänster visar Marie Slöjdcirkusens Ordskattkista.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar