Sidor

tisdag 27 december 2016

Stötta muntlighet i slöjdsalen

Nu är Läslyftsdelen med film från min slöjdsal klar och finns tillgänglig. I oktober hade vi besök av ett filmteam som filmade för en ny Läslyft-modul. Uppdraget var att synliggöra hur vi arbetar med att stötta muntligt berättande.

Skolverket har tagit emot kritik för att deras filmer till så stor del visar exempel från teoretiska klassrum. Lärare i de estetiska ämnena har många gånger upplevt det svårt att relatera till exemplen och haft svårt att transformera exemplen till det egna klassrummet.
Skolverket tog till sig kritiken och har nu vinnlagt sig med att skapa filmer där fler praktiskt estetiska klassrumsexempel lyfts fram. Strålande tycker jag!

Här nedan är vår film. Den är del 3: Muntlighet i klassrummet i den nya modulen Från vardagsspråk till ämnesspråk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar