Sidor

lördag 23 maj 2015

Slöjdkonferens med rave

Förra tisdagen hade jag förmånen att få åka på Skolportens slöjdkonferens i Stockholm. Jag skulle egentligen deltagit även på måndagen, men den dagen var jag tillsammans med elever inbjudna till prisutdelning i Webbstjärnan (vi vann silver!).

Först ut på tisdagen var Erik Sigurdson som är universitetsadjunkt och doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Han pratade om slöjd och genus. Jag hade hört honom tidigare via en inspelning från Slöjdbiennalen i Linköping 2014. Erik startade med ett historiskt perspektiv. Om Otto Salomonssons val av vad som skulle räknas som skolslöjd och hur det sedan har påverkar vår syn på vad som är slöjd i skolan och hur det i sin tur påverkat genusaspekterna i slöjd idag. Eriks avhandling "Det sitter i väggarna: en studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden" finns att läsa här.
Läs även artikel i Lärarnas Nyheter från december 2010: Erik fick pojkarna att känna sig som män och artikel i Uttryck från oktober 2014: Könsroller på rundgång


Konferensdagens bästa föreläsningstitel hade Stina Westerlund - "Först så går det bra och så i mitten blir det kaos". Stinas förläsning utgick från hennes färska avhandling "Lust och olust – elevers erfarenheter i textilslöjd". I avhandlingen skriver hon om elevers emotionella erfarenheter som en särskild och omedveten aspekt av textilslöjd och lärande i slöjdämnet. I sin studie hade hon kunnat se fyra olika emotionella praktiker hos eleverna i slöjden: den avståndstagande, den osäkra, den accepterande och den införlivande. Hon pratade om elevers förmåga att byta perspektiv och att förmågan att se situationer från olika håll kunde stöttas av positivt socialt samspel. Den sociala gemenskapen som kan få utrymme i skolslöjden har ett lärande syfte.
Stina menade att: "Elevers lärande i slöjd inte bara är emotionellt utan kan också lära elever emotionell involvering och hur det känns att vara personligt involverad - en viktig erfarenhet och kunskap!"
Läs mer i pressmeddelande på Umeå universitets hemsida från mars 2015 i samband med disputationen: Textilslöjd – ett känslomässigt frirum i skolan med ett lärande syfte


"Paltkoma-passet" efter lunch fick Kenth Hedevåg. I en rasande fart pratade han om slöjden och svårigheter samt möjligheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Han var tydlig och lyfte fram viktiga aspekter.
Se även UR Samtiden: De saknade eleverna


Vår robot
Dagen avslutades med Åke Nygren från Skaparbibblan. Han lyckades få hela den fullsatta konferenssalen med slöjdlärare att resa sig upp och dansa rave. Det är beundransvärt. I små grupper fick vi delar till en liten robot med en lysdiod. Sluga som vi slöjdlärare är satta alla genast igång och trixa ihop robotarna och viftade sedan stolt med dem. Vips så hade Åke släckt lamporna, dragit igång musik och på någon konstigt sätt fick han alla slöjdtanter och farbröder att röra sig till musiken.
Åke Nygren pratade sedan om Makerkultur och pepprade oss med intressanta länkar. Det mesta av det han pratade om flög högt över huvudena på många av slöjdlärarna på konferensen. Det är tyvärr inte så många slöjdlärare som är drivna på det digitala området. Jag märkte att många inte alls hängde med på vad han pratade om.
Jag fick massor av nya och intressanta länktips och kände mig inspirerad.


Här är några av länktipsen:
Hive mozilla nätverk för digitalt lärande och digital litteracitet
Chattanooga libaray bibliotek i Tennessee, USA som arbetar utvecklande med Makerkultur
Skaparbibblan en webbplats om makerspaces, digitala lab och kreativa rum på bibliotek
Makers of Sweden en hub för Makers, Makerspaces och Maker-initiativ i Sverige
Skaparbibblor.nu en karta där alla bibilotek som arbetar med Maker-kultur på något sett finns inprickade
Garaget bibliotek i Malmö som arbetar med Makerkultur
Collaboratory kreativ mötesplats i Göteborg 

Här är bildbevis på att alla slöjdlärare dansade rave:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar