Sidor

måndag 22 december 2014

Luckor som inspirerar


Den här månaden har vi slagit rekord med antal inlägg på vår slöjdblogg Slöjdsalarna på Växthuset. Vi har gjort 60 inlägg så här långt. Anledningen till att det har blivit så många inlägg är dels att många elever blivit färdiga med sina slöjdalster så här på slutet av terminen, men också för att vi publicerat 24 luckor i vår slöjdadventskalender.

Jag hade först en tanke på att eleverna skulle få producera 24 slöjdtips för luckorna. Tiden räckte inte riktigt till för det den här hösten så det blev en variant där jag dammsög YouTube på inspirerande slöjdklipp. Eleverna gjordes involverade genom att de arrangerade och fotade luckbilderna.
Jag kände mig först tveksam till hur delaktiga eleverna skulle känna sig och hur kalendern skulle nå fram till dem. Jag har blivit väldigt positivt överraskad över hur engagerade eleverna blivit och hur mycket kalendern påverkat dem.

Vi startade varje slöjdlektion i advent med att titta på en lucka i slöjd julkalendern. Jag valde noga ut klipp som skulle passa till just de elevgrupper jag hade den specifika dagen. Ibland valde jag klipp som kunde vara som en startnyckel för lektionen (till exempel lucka 15 med festträd och lucka 16 med knopar).
Klippen i luckorna har stor variation och har öppnat upp ögonen på många elever för bredden i vad slöjd och hantverk kan vara.

Stort tack till alla som hjälpt till!

Här är länkar till alla luckor:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar