Sidor

söndag 26 augusti 2012

Första slöjduppgiften: Datavirus

Den här veckan har jag träffat alla mina slöjdgrupper. Det gör att mitt nya läraruppdrag känns lite mer verkligt och greppbart. Jag vet nu vilka elever jag ska arbeta med och det känns kul.

Jag ville hitta en första slöjduppgift som kunde göra att jag kunde lära känna eleverna och att jag kunde få se lite hur de jobbade utan att vi behövde ta upp många nya moment.
Jag hade, av en tillfällighet, hört om en slöjdlärare som gett eleverna uppgiften att göra datavirus. Det tyckte jag lät väldigt befriande, roligt och lockande. Utan att veta hur nämnda (och okända - om du som läser detta är upphovsman till data-virus-slöjd-uppgiften vore det väldigt roligt om du hör av dig, du kanske kan skriva en kommentar!?) slöjdlärare lagt upp uppgiften började jag utforma en börja-terminen-uppgift på temat datavirus.

Jag förberedde genom att sortera fram och kapa upp bitar från den överfulla spillvirkeslåren vid bandsågen i slöjdsalen jag tagit över. Jag plussade på med bitar av färskt trä. Jag ville att det skulle finnas många olika slags träämnen i varje låda.När jag träffade eleverna samlade jag dem i en halvcirkel på slöjdpallarna vid whiteboarden i slöjdsalen. Eleverna och jag fick namnlappar denna första gång för att jag skulle ha en möjlighet att öva in deras namn. På whiteboarden hade jag satt upp fyra bilder vända med bildsidan in mot tavlan. Efter att jag presenterat mig berättade jag att vi skulle tala om de fyra bilderna jag att upp på tavlan och att vi sedan skulle jobba. De fyra bilderna är olika delar av mål man ska uppnå i slöjd.

Första bilden stod för säkerhet och de elever som arbetat i slöjdsalen fick berätta för mig vilka regler som gällde för säkerheten. Treorna, som är i slöjdsalen för första gången, fick en rundtur och en genomgång av säkerhetsreglerna.

Andra bilden stod för verktyg och tekniker och vi pratade om de verktyg och de tekniker vi skulle arbeta med denna gång: hammare, spik och hovtång. Vi repeterade och/eller gick igenom det mest grundläggande.

Tredje bilden stod för ord och begrepp och jag berättade att det är viktigt att vi använder korrekta ord i slöjdsalen.

Fjärde bilden stod för att reflektera, berätta om sina lärdomar och göra någon form av logg. Jag sa att träet nog kommer att spricka för dem vid något tillfälle, att de då var bra och att de då skulle vara uppmärksamma på vad det kan ha berott på. Jag uppmuntrade dem att testa de olika slags träämnen som fanns i lådorna och uppmärksamma om de fungerade lika eller olika.

Jag blev imponerad av att alla grupper fixade att lyssna på den ganska långa genomgången (ca 30 minuter). Jag upplevde att de verkligen var med och att de tog till sig det vi pratade om. 
Efter detta presenterade jag uppgiften ganska enkelt: De skulle tillverka ett datavirus av spillvirkesbitarna. De skulle använda hammare, spik och hovtång. Viruset kunde se ut hur som helst och ha valfri effekt på datorn. Jag visade ett exempel som jag gjort som hade effekten att de plockade bort alla elaka kommentarer på datorn. Eleverna "köpte" den lite halvknasig uppgiften och satte igång att jobba.

Det var helkul att se dem komma igång. De yngsta hade mest fantasi när det gällde själva viruset och formgivningen. De äldsta hade bäst idéer om sammanfogningen. Det var kul att göra en uppgift som var lika för alla tre årskurserna (åk 3-5).
Jag gjorde lite olika i de olika grupperna, men alla grupper samlade jag vid något tillfälle och pratade om vilka lärdomar de gjort. Flera av eleverna var bra på att sätta ord på vadde lärt. Nästa gång ska vi göra klart och de ska få berätta om sina erfarenheter i uppgiften och vi ska spela in för att lägga upp på den slöjdblogg vi ska skapa.
Jag är nöjd över att den första uppgiften gick så bra. Jag trodde visserligen att alla grupper skulle hinna klart på ett lektiontillfälle, men förstod redan efter första gruppen att det skulle behövas dubbelt så lång tid. Den här uppgiften kunde alla lyckas med och eleverna fick utrymme att testa, experimentera och vara kreativa. 
Det var någon av eleverna som visserligen testade och experimenterade, men som inte fick ihop någon figur. Jag behöver fokusera på att stötta och puffa på den eleven lite extra nästa tillfälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar